Son İletiler

Sayfa: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
FAYDALI BİLGİLER / VOLEYBOL GDS (GÖRÜNTÜLÜ DEĞERLENDİRME SİSTEMİ) UYGULAMA ESASLARI
« Son İleti Gönderen: turgayt Nisan 12, 2018, 01:18:18 ÖÖ »
GÖRÜNTÜLÜ DEĞERLENDİRME SİSTEMİ (GDS)
UYGULAMA ESASLARI
1. HAKEM KARARLARININ ALINIŞI
Uluslararası Resmi Voleybol Oyun Kuralları gereğince; bir maçta görev yapan hakemler
kendi yetki ve sorumluluk alanlarına giren konularda aşağıda belirtildiği şekilde kararlarını
ifade ederler:
a) Yardımcı hakem, yetki ve sorumlulukları kapsamında takım mensuplarının neden olduğu
hatalarla ilgili olarak kendisinde oluşan görüş ve kararlarını düdük çalıp resmi el işaretleri
ile çizgi hakemleri ise ellerindeki bayraklarıyla hatanın türüne göre oyun kurallarında
belirtildiği şekilde işaret vererek görüş ve kararlarını müsabakanın başhakemi ile paylaşır
ve nihai kararı başhakeme bırakır.
b) Başhakem, hatanın türüne göre ya kendi tespitiyle ya da yardımcı ve/veya çizgi
hakemlerince verilen kararları değerlendirip, resmi el işaretlerini kullanarak kolunu servis
atma hakkını kazanan takım yönüne doğru açar. Başhakemin kolunu açarak servis atma
hakkını kazanan takımı gösterdiği an ?NİHAİ KARAR? anıdır.
2. TAKIM KOÇLARININ GÖRÜNTÜLÜ DEĞERLENDİRME SİSTEMİNDEN (GDS)
GÖRÜNTÜ TALEP ETME KOŞULLARI
Bir maçın herhangi bir rallisi sonunda başhakemin verdiği nihai kararın doğruluğu takım
koçlarından birini tatmin etmez ise bu durumda takım koçu ralli süresince her hangi bir
oyun hareketi ile ilgili olarak görüntü talep edebilir.
Görüntü talep hakkı sadece takımların sahada görevli takım koçlarına aittir.
Ancak;
a) Takım koçu cezai yaptırım da dahil olmak üzere, herhangi bir nedenle takımının başından
ayrılmak zorunda kalırsa, 1. asistan koç, takım koçunun olmadığı süreçte oyundaki
kaptanın isteği ve baş hakemin izniyle koçun görevlerini üstlenebilir. Bu durumda 1. asistan
koç, takım koçunun yerine görüntü talep etme hakkını da elde eder. 1. asistan koç
herhangi bir nedenle takımının başından ayrılmak zorunda kalırsa, görüntü talep etme
hakkı 2. asistan koça verilir (maçın başlangıç anında kast edilen süreç resmi oyunun
protokolü ile başlayan hakemlerin fileyi ölçtükleri andır. Bununla birlikte takımın birinci ve
ikinci asistan koçlarının koç yetkilerini devir alabilmesi için Federasyon yetki belgesine
sahip olmaları şarttır).
b) Takım koçu ve asistan koçların takımının başından ayrılmak zorunda kalmaları halinde
görüntü talep etme hakkı sadece oyundaki kaptana verilir.
c) Takım koçu maçın başlangıcında takımının başında bulunmazsa Görüntü talep etme hakkı
asistan koça verilemez. Bu durumda da Görüntü talep etme hakkı oyundaki kaptan
tarafından kullanılır.
d) Takım koçu tarafından talep edilecek olan görüntü isteği başhakemin kolunu açıp servis
atacak tarafı gösterdiği nihai karar anından başlamak üzere 8 saniye içerisinde yapılabilir. 8
saniyelik süreyi aşan talepler değerlendirmeye alınmaz.
 Görüntü isteme yetki ve koşulları aşağıda belirtilmiştir:
a) Bir takım koçunun Görüntü talep/taleplerinin haklı bulunması durumunda sınırsız talepte
bulunma hakkı vardır.
b) Görüntü talep eden takımın ilk talebi sonucunda hakemlerin kararında bir değişiklik
olmazsa, talepte bulunan takımın o set için talep hakkı sayısı 1? e (bir) düşer. Aynı sette
ikinci görüntü talebi sonucunda da hakemlerin kararlarında bir değişiklik olmazsa, takım iki
hakkını da kullanmış olur ve o set için talep hakkı kalmaz.
c) İki ralli arasında sadece bir görüntü talep hakkı vardır. Takım koçlarından birisi görüntü
talep etmiş ise hakemlerin söz konusu taleple ilgili olarak görüntü değerlendirmesi
sonucunda verdikleri karara karşın iki takım koçu tarafından da her ne sebeple olursa olsun
itiraz edilemez, başkaca bir görüntü değerlendirmesi talebinde bulunulamaz.
d) Görüntü talebi üzerine yapılan inceleme sonunda, yapılan kamera görüntü kayıtlarının
yetersiz kalması nedeniyle bir karar verilemezse, başhakem tarafından verilen ve itiraza
sebep olan karar geçerli olarak kabul edilir ve görüntü değerlendirmesi talebinde bulunan
takımın o set için görüntü değerlendirmesi talep hakkı sayısında eksilme olmaz.
e) Görüntü değerlendirme, sadece takımın koçu tarafından iki eliyle dikdörtgen işareti
yapılarak yardımcı hakemden talep edilebilir. Takım koçu görüntü değerlendirme talebini
yardımcı hakeme ilettikten sonra hangi oyun hareketinin tekrar değerlendirilmesini
istediğini yardımcı hakeme sözlü olarak da iletir. Takım koçunun maçın başlangıcında
takımının başında bulunmaması veya maç başladıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılması
halinde, 2. madde de belirtilen şıklardan uygun olan birisi uygulanır. Oyundaki kaptanın
görüntü değerlendirme talebinde bulunması durumunda yardımcı hakeme iki eliyle
dikdörtgen işaretini göstermesi ve hangi oyun hareketi için görüntü değerlendirme
istediğini söylemesi gereklidir.
f) Takım koçlarının görüntü değerlendirme talebi sadece aşağıdaki 3. maddede belirtilen
konularla sınırlıdır.
3. TAKIM KOÇLARI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLÜ DEĞERLENDİRME SİSTEMİNDEN
GÖRÜNTÜ TALEP EDİLEBİLECEK OYUN HAREKETLERİ
Hakemlerin;
a) Topun zemine teması sonucunda verdikleri ?hariç top? veya ?dâhil top? kararlarına,
b) Topla oynama hareketi içinde bulunan oyuncunun;
? 2015?2016 Voleybol sezonundan itibaren, filenin iki antenle sınırlandırılmış 9 metrelik
uzunluğu içerisindeki herhangi bir yerine hatalı temasına,
? Oyuncunun antene temasına,
c) Topun antene temasına,
d) Topun blok oyuncusuna temas ederek harice gitmesine,
e) Geri hat oyuncularının, hücum çizgisi ve uzantıları da dâhil olmak üzere ön bölgeye basarak
file üst kenar seviyesinin üzerindeki bir topa hücum vuruşunu tamamlamasına,
f) Oyuncunun rakip oyun alanına hatalı olarak girmesine (Ayak/ayaklarla orta çizgi ihlali)
g) Servis atacak oyuncunun servis atışı için topa vuruş öncesi veya anında zemine son bastığı
yer itibariyle servis bölgesinin dışı olarak tanımlanan dip çizgiye, kendi oyun alanına veya
servis bölgesi dışındaki serbest bölgeye ayak/ayaklarıyla temasına ilişkin görüntü
değerlendirme talebinde bulunulabilir.
4. GÖRÜNTÜLÜ DEĞERLENDİRME SİSTEMİNDEN GÖRÜNTÜ TALEP EDİLMESİ
HALİNDE BAŞHAKEM, YARDIMCI HAKEM VE GDS HAKEMİ TARAFINDAN
YAPILACAK UYGULAMALAR:
a) Yardımcı hakem görüntü değerlendirme talebini takım koçundan aldıktan sonra; önce
düdük çalıp elleriyle dikdörtgen işareti yapar ve daha sonra da kulaklık sistemi aracılığıyla
talebin konusu hakkında sözlü olarak başhakemi ve GDS Hakemini bilgilendirir. Başhakem,
takım koçunun görüntü değerlendirme talebi yardımcı hakem tarafından kendisine
iletildiğinde düdük çalar ve iki eliyle dikdörtgen işareti yapar, kollarını yere paralel olarak
uzatarak monitör masasını işaret eder. Kulaklık sistemi ile de sözlü olarak yardımcı hakem,
GDS Hakemi ve Görüntü Operatörüne bildirerek işlemin başlatılmasına izin verir. Talebin
görüntü değerlendirmesi GDS Hakemi tarafından yapılır.
b) Yardımcı hakem talebin 3 üncü maddede belirtilen konular dışında olduğuna karar verirse
görüntü değerlendirme talebini reddeder ve ret kararını gerekçesi ile birlikte başhakeme
kulaklık sistemiyle sözlü olarak bildirir. Bu türden, UYGUNSUZ BİR TALEBİN maç içinde
tekrarı halinde ise geciktirme yaptırımı uygulanır.
c) Başhakemin vereceği izinden sonra GDS Hakemi monitörden görüntüyü değerlendirir.
Sonuç hakkında yardımcı hakeme ve baş hakeme bilgi verir.
d) Yardımcı hakem GDS Hakeminden aldığı bilgi üzerine baş hakeme yardımcı olmak amacıyla
oyun sahasında hatalı bulunan takım tarafına geçerek bir duruş sergiler ve kulaklık
sistemiyle başhakemi sözlü olarak da bilgilendirir.
e) Başhakem GDS Hakemi ve yardımcı hakemden bilgi aldıktan sonra ?NİHAİ KARAR? verir.
Görüntü, başhakemin nihai kararından sonra varsa salondaki LED ekrana ve televizyon
yayınına aktarılır.
f) Başhakemce verilen bu karar üzerine takım koçlarının itirazı veya yeni bir görüntü
değerlendirme talep hakkı yoktur. Sürdürülen itirazlar centilmenlik dışı davranış
kapsamında değerlendirildiği takdirde, cezai yaptırım uygulanır.
g) Bir set için görüntü değerlendirme talep hakkı kalmayan takım koçunun yeni bir talebi
halinde, talep reddedilir ve talepte bulunan takıma geciktirme yaptırımı uygulanır.
h) Monitörden görüntünün incelenmesi ve değerlendirilmesi sadece GDS hakemin yetkisinde
olup başka hiç kimsenin bu incelemeye katılmasına izin verilmez, GDS operatörü sadece
istenen görüntüyü GDS hakemine göstermekle yükümlüdür. Görüntüyle ilgili olarak yorum
yapamaz, fikir beyan edemez, herhangi bir müdahalede bulunamaz.
i) Görüntü değerlendirmesi esnasında tüm takım mensupları kural gereği bulunmaları
gereken alan ve bölgelerde bulunurlar.
j) Başhakem nihai kararını verdikten sonra oyunu tekrar başlatmadan önce GDS operatörü ve
yazı hakemi; yardımcı hakeme, yardımcı hakem de başhakeme oyuna hazır işaretini
gösterir.
k) Yardımcı hakem, oyun tekrar başlatılmadan önce tüm skor tabelalarının aynı ve doğru
skoru gösterdiğini, oyun alanındaki oyuncuların müsabaka cetveline göre doğru
pozisyonlarda olduğunu kontrol ve teyit eder,
l) Bir pozisyonla ilgili olarak görüntü değerlendirme incelemesi yapılırken GDS Hakemi talep
edilen konunun dışında farklı bir hata tespit ederse, tespit edilen farklı hata dikkate alınmaz
ve sadece takım koçunun istediği görüntü talebiyle ilgili değerlendirme yapılır.
m) Başhakem, bir sette her iki takımın da görüntü haklarını bitirmiş olmaları durumunda, setin
veya maçın sonucunu etkileyebileceği ve karar verme konusunda emin olmadığını
değerlendirdiği bir oyun hareketiyle ilgili olarak maçta en fazla 2 kez olmak üzere yardımcı
hakeme de kulaklıkla bilgi vererek GDS Hakeminden görüntü incelemesi yapmasını
isteyebilir.
5. GÖRÜNTÜLÜ DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİN KISMEN VEYA TAMAMEN
ARIZALANMASI
GDS sisteminin, maçın başlamasından önce, başlangıç anında veya devamı sırasında
herhangi bir nedenle kısmen veya tamamen kullanılamaz hale gelmesi maçın başlamasını,
devamını ve sonucunun tescilini etkilemez. Başhakem ekibi ile birlikte maçı Voleybol Resmi
Oyun Kuralları çerçevesinde yönetir ve maç GDS olmaksızın tamamlanır. Böyle bir durumda
tarafların hiçbir şekilde itiraz etme hakkı yoktur.
2
BASKETBOL / TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU'NUN YENİ LOGOSU
« Son İleti Gönderen: turgayt Şubat 08, 2012, 17:03:35 ÖS »Türkiye Basketbol Federasyonu,Conrad İstanbul Otel’de düzenlediği davet ile yeni kurumsal kimliğini tanıttı ve önümüzdeki döneme ilişkin stratejik planını açıkladı.

TBF Başkanı Turgay Demirel ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen davete Türk spor teşkilatı yetkilileri, kulüp temsilcileri, Türk basketbol camiasından isimler, sponsorlar ve çok sayıda medya mensubu katıldı.

Önümüzdeki döneme ilişkin stratejik planın ilk aşaması olarak TBF markasını, yeni bir kurumsal kimlik ve logo ile güçlendirdiklerini söyleyen Başkan Demirel, "Yeni logomuzun geçmişimizin izlerini koruyan çizgileri, organizasyonumuzun kalbinde yer alan, basketbola ve ülkemize olan bağlılığımızı yansıtıyor" dedi.

"Türkiye'yi bir numaralı basketbol ülkesi haline getireceğiz"Türkiye Basketbol Federasyonu'nun ve Türk Basketbolu'nun son 20 yılda büyük ilerleme kaydettiğini belirten Başkan Demirel, "Bu dönemde kadın ve erkek liglerimiz dünyanın en önemli ligleri arasına girdi. Kadınlar ve Erkekler Avrupa Şampiyonaları'na ev sahipliği yaptık. Tarihin en başarılı Dünya Şampiyonası'nı düzenledik. 12 Dev Adam Basketbol Okulları aracılığıyla altyapı faaliyetlerimizin ülke geneline yayılmasını sağladık. Ulaşılan her yeni başarı, daha büyük hedefleri beraberinde getiriyor. Yeni hedeflerimize de yine hep birlikte ulaşacağız. Vizyonumuz; uluslararası sportif rekabette, altyapı gelişiminde, üst düzey organizasyonların düzenlenmesinde ve basketbolun yönetiminde en başarılı Federasyon olarak, Türkiye'yi bir numaralı basketbol ülkesi haline getirmektir. Ülkemizi ekonomik, kültürel ve sosyal ideallerine ulaştırmayı hedefleyen 2023 planına paralel olarak gelişecek bu süreçte markamızın ve Türk Basketbolu'nun ülkemizde ve yurtdışında nasıl algılandığını iyi yönetmeli, doğru konumlandırılmasını sağlamalıyız" dedi.

Türkiye'yi basketbolun güç merkezi haline getirmek için izlenecek stratejiyi içeren ‘Güç Merkezi Projesi' kapsamında; ‘Sportif Başarı', ‘Etkinlikler' ve ‘Pazarlama' olmak üzere üç ana alan belirlediklerini söyleyen Başkan Demirel sözlerine şöyle devam etti: "Uluslararası üst düzey organizasyonlara ev sahipliği yapmak basketbolun gelişimine ve tanıtımına yönelik çalışmalarımızın en önemli parçalarından biridir. Stratejimizi, birbirini desteklemesi gereken üç alanı kapsayan, bütünleşik bir sistem üzerine kurduk."

TBF İletişimde de İddalı
Yeni dönemde Federasyon'un pazarlama stratejisini, tüm paydaşlarıyla; sporcular, kulüpler, sponsorlar, medya, basketbolseverler, devlet ve uluslararası basketbol camiasıyla olan ilişkileri güçlendirmek üzere hazırlandıklarını açıklayan Başkan Demirel, "2012 yılında çok dilli yeni web sitemizi kullanıma açacağız. Sosyal medyayı da etkin bir şekilde kullanarak basketbolseverleri bir araya getirecek yeni bir platform oluşturacağız. Ulusal medya ile yakın işbirliği içinde olacağız. Uluslararası halkla ilişkiler faaliyetlerimizi daha etkin hale getireceğiz. Sponsorlarımız ile yakın işbirliğine devam edeceğiz. Sponsorluk modelimizi geliştirecek fırsatlar yaratacağız. Uluslararası basketbol ve spor camiası ile yakın işbirliği içinde olmaya devam edeceğiz. Her iki tarafın da fayda sağlayacağı, Türk Basketbolu'nun beklentilerine cevap verecek projeler oluşturacağız" dedi.


3
BASKETBOL / ‎2012-2013 SEZONU GENÇ ERKEK BASKETBOL TAKIMI SEÇMELERİ DEVAM EDİYOR
« Son İleti Gönderen: turgayt Ocak 11, 2012, 16:15:03 ÖS »
‎2012-2013 SEZONU GENÇ ERKEK BASKETBOL TAKIMI SEÇMELERİ DEVAM EDİYOR4
VOLEYBOL / 2012-2013 SEZONU GENÇ BAYAN VOLEYBOL TAKIMI SEÇMELERİ DEVAM EDİYOR
« Son İleti Gönderen: turgayt Ocak 11, 2012, 16:11:04 ÖS »

2012-2013 SEZONU GENÇ BAYAN VOLEYBOL TAKIMI SEÇMELERİ DEVAM EDİYORhttp://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150586460457959.441268.75599712958&type=3
5
VOLEYBOL / Ynt: ALYANS CUP'11 BAŞLIYOR
« Son İleti Gönderen: turgayt Eylül 28, 2011, 16:43:30 ÖS »
02 Ekim 2011 Pazar
13:00 BOĞAZİÇİLİLER - MARMARA
13:45 ALYANS - GÖZTEPE
14:30 MARMARA - GÜZELHİSAR
15:15 ALYANS(B) - GÖZTEPE(B)

09 Ekim 2011 Pazar
13:00 ALYANS - BOĞAZİÇİLİLER
13:45 GÖZTEPE - MARMARA
14:30 BOĞAZİÇİLİLER - GÜZELHİSAR
15:15 GÜZELHİSAR(B) - İBRAHİM TURHAN(B)

16 Ekim 2011 Pazar
13:00 ALYANS - MARMARA
13:45 GÖZTEPE - GÜZELHİSAR
14:30 ALYANS(B) - GÜZELHİSAR(B)
15:15 GÖZTEPE(B) - İBRAHİM TURHAN(B)

23 Ekim 2011 Pazar
13:00 ALYANS - GÜZELHİSAR
13:45 GÖZTEPE - BOĞAZİÇİLİLER
14:30 ALYANS(B) - İBRAHİM TURHAN(B)
15:15 GÖZTEPE(B) - GÜZELHİSAR(B)
6
VOLEYBOL / Ynt: ALYANS CUP'11 BAŞLIYOR
« Son İleti Gönderen: turgayt Eylül 28, 2011, 16:43:18 ÖS »
ERKEK TAKIMLARI
---------------------
ALYANS
GÖZTEPE
BOĞAZİÇİLİLER
MARMARA
GÜZELHİSAR

-----------------------------------------------

KADIN TAKIMLARI
---------------------
ALYANS
GÖZTEPE
GÜZELHİSAR
İBRAHİM TURHAN
7
VOLEYBOL / Ynt: ALYANS CUP'11 BAŞLIYOR
« Son İleti Gönderen: turgayt Eylül 28, 2011, 16:43:06 ÖS »
GENEL BİLGİLER ve KATILIM ŞARTLARI

 ?Turnuva 2 Ekim Pazar Günü Saat 13:00 de başlayacaktır.
 ?Yer Sarıyer-Ferahevler Metin Oktay Tesisleridir.
 ?Katılımcı sayısına göre 3-4 hafta sürmesi düşünülmektedir.
 ?Karşılaşmalar, hafta sonu pazar günü, saat 13:00-16:00 arası gerçekleştirilecektir.
 ?Karşılaşmalarda Salon usul ve kuralları geçerli olup, tek farkla 3 set üstünden oynanacak olup, 2 set alan galip sayılacaktır.
 ?Turnuvaya il içinden ve il dışından herkes müracaat edebilir.
?Turnuvaya katılım için herhangi bir kulüp veya okul takımı olmak gerekmemektedir.
 ?Turnuvaya Veteran kategorisi yani 35 yaş üstü bay ve bayanlarda katılabilirler.
 ?Turnuvaya 1996 dan daha küçük doğumlu sporcular katılamazlar.
 ?Turnuvaya toplam 12 takımın ve yaklaşık 150 sporcunun katılması planlanmaktadır.
?Turnuvada Kategori olmayacaktır herkes aynı gruptadır.
 ?Turnuvaya Bay ve Bayan ayrı takımlar katılabilir.
 ?Bir sporcu iki takım adına müsabakalara katılamaz. Sadece tek bir takımda oynayabilir.
?Sporcular yanlarında resimli ve üzerinde doğum tarihi belirtilmiş her hangi bir kimliklerini bulundurmak zorundadırlar.
?Takımlar bir günde 2 veya daha fazla maç yapabilirler. Maçlar arka arkaya oynanabilir.
?Müsabakalarda ve Sıralama Puanlama usulü olacaktır.
 ?Turnuvaya zamanında müracaat eden her takım kabul edilecektir. Her hangi bir sebepten müracaat edipte, gelemeyecek olan takımların, turnuva akışını bozmamak için en az 3 gün önceden haber vermeleri gerekmektedir.
?Turnuva fikstürüne giren ve habersiz olarak turnuvaya katılmayan veya turnuva şartlarına uygun olmayan sporcuları oynatan takımlar ileriki yıllarda yapılacak turnuvalara alınmayacaktır.
?Takımlar forma veya numaralı tişört giymek zorundadır.
?Turnuvaya katılacak her takımın diğer 2li maçta görevlendirilmek üzere fahri bir hakem getirmesi özellikle rica edilir.
 ?Turnuva süresince reklam vermek, stant açmak veya sponsor olmak isteyen kuruluşlar? 0532 332 52 82 nolu telefondan bilgi alabilirler.
?SON BAŞVURU TARİHİ: 28 Eylül 2011 dir.
8
VOLEYBOL / ALYANS CUP'11 BAŞLIYOR
« Son İleti Gönderen: turgayt Eylül 28, 2011, 16:42:43 ÖS »


ALYANS CUP'11 (BOĞAZİÇİ LİGİ) 2 EKİMDE START ALIYOR

2, 9, 16 ve 23 Ekim Tarihlerinde, İBB ve SPOR A.Ş.?nin katkılarıyla, Alyans Spor Kulübü Derneğinin organizatörlüğünde, Ferahevler Metin Oktay Spor Salonunda düzenlenecek voleybol turnuvasıne yaklaşık 10 takım ve 120 sporcunun katılımda bulunması düşünülmektedir.
9
BASKETBOL SPOR OKULU / YILDIZ ERKEKLER
« Son İleti Gönderen: turgayt Mart 15, 2011, 22:50:23 ÖS »
Levent'teki Gültepe End. Meslek Lisesi Salonunda gerçekleştirilen,
Lise Seviyesi Basketbol Çalışmaları Hız Kazandı.
Cumartesi günü : 12:30-14:00
Salı günü : 19:00-21:00
arası yapılan çalışmalara ilave olarak,
Pazar günü : 12:30-14:00
Cuma günü : 19:00-21:00
arasıda II. grup çalışmalarına başlamıştır.
10
VOLEYBOL / Ynt: VETERAN VOLEYBOL TAKIMI SEÇMELERİ
« Son İleti Gönderen: turgayt Mart 15, 2011, 22:44:32 ÖS »
Yukarıdaki Federasyonun Kurallarına İlave Olarak, Bizim Kurallarımız :
Kulübümüze Temsilen Katılımcı Her Kişi;
* Genellikle pazartesi günleri yapacağımız antrenmanlardan haftada en az birisine katılmalıdır.
* Forma+Lige Katılım Bedeli Payı adı altında bir seferliğine 100TL bir katılım payı ödeyecektir.
* Salon kirası payı olarak her ay 40...TL aidat ödeyecektir.
Sayfa: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10