İletileri Göster

Bu özellik size üyenin attığı tüm iletileri gösterme olanağı sağlayacaktır . Not sadece size izin verilen bölümlerdeki iletilerini görebilirsiniz


Konular - turgayt

Sayfa: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »
1
GÖRÜNTÜLÜ DEĞERLENDİRME SİSTEMİ (GDS)
UYGULAMA ESASLARI
1. HAKEM KARARLARININ ALINIŞI
Uluslararası Resmi Voleybol Oyun Kuralları gereğince; bir maçta görev yapan hakemler
kendi yetki ve sorumluluk alanlarına giren konularda aşağıda belirtildiği şekilde kararlarını
ifade ederler:
a) Yardımcı hakem, yetki ve sorumlulukları kapsamında takım mensuplarının neden olduğu
hatalarla ilgili olarak kendisinde oluşan görüş ve kararlarını düdük çalıp resmi el işaretleri
ile çizgi hakemleri ise ellerindeki bayraklarıyla hatanın türüne göre oyun kurallarında
belirtildiği şekilde işaret vererek görüş ve kararlarını müsabakanın başhakemi ile paylaşır
ve nihai kararı başhakeme bırakır.
b) Başhakem, hatanın türüne göre ya kendi tespitiyle ya da yardımcı ve/veya çizgi
hakemlerince verilen kararları değerlendirip, resmi el işaretlerini kullanarak kolunu servis
atma hakkını kazanan takım yönüne doğru açar. Başhakemin kolunu açarak servis atma
hakkını kazanan takımı gösterdiği an ?NİHAİ KARAR? anıdır.
2. TAKIM KOÇLARININ GÖRÜNTÜLÜ DEĞERLENDİRME SİSTEMİNDEN (GDS)
GÖRÜNTÜ TALEP ETME KOŞULLARI
Bir maçın herhangi bir rallisi sonunda başhakemin verdiği nihai kararın doğruluğu takım
koçlarından birini tatmin etmez ise bu durumda takım koçu ralli süresince her hangi bir
oyun hareketi ile ilgili olarak görüntü talep edebilir.
Görüntü talep hakkı sadece takımların sahada görevli takım koçlarına aittir.
Ancak;
a) Takım koçu cezai yaptırım da dahil olmak üzere, herhangi bir nedenle takımının başından
ayrılmak zorunda kalırsa, 1. asistan koç, takım koçunun olmadığı süreçte oyundaki
kaptanın isteği ve baş hakemin izniyle koçun görevlerini üstlenebilir. Bu durumda 1. asistan
koç, takım koçunun yerine görüntü talep etme hakkını da elde eder. 1. asistan koç
herhangi bir nedenle takımının başından ayrılmak zorunda kalırsa, görüntü talep etme
hakkı 2. asistan koça verilir (maçın başlangıç anında kast edilen süreç resmi oyunun
protokolü ile başlayan hakemlerin fileyi ölçtükleri andır. Bununla birlikte takımın birinci ve
ikinci asistan koçlarının koç yetkilerini devir alabilmesi için Federasyon yetki belgesine
sahip olmaları şarttır).
b) Takım koçu ve asistan koçların takımının başından ayrılmak zorunda kalmaları halinde
görüntü talep etme hakkı sadece oyundaki kaptana verilir.
c) Takım koçu maçın başlangıcında takımının başında bulunmazsa Görüntü talep etme hakkı
asistan koça verilemez. Bu durumda da Görüntü talep etme hakkı oyundaki kaptan
tarafından kullanılır.
d) Takım koçu tarafından talep edilecek olan görüntü isteği başhakemin kolunu açıp servis
atacak tarafı gösterdiği nihai karar anından başlamak üzere 8 saniye içerisinde yapılabilir. 8
saniyelik süreyi aşan talepler değerlendirmeye alınmaz.
 Görüntü isteme yetki ve koşulları aşağıda belirtilmiştir:
a) Bir takım koçunun Görüntü talep/taleplerinin haklı bulunması durumunda sınırsız talepte
bulunma hakkı vardır.
b) Görüntü talep eden takımın ilk talebi sonucunda hakemlerin kararında bir değişiklik
olmazsa, talepte bulunan takımın o set için talep hakkı sayısı 1? e (bir) düşer. Aynı sette
ikinci görüntü talebi sonucunda da hakemlerin kararlarında bir değişiklik olmazsa, takım iki
hakkını da kullanmış olur ve o set için talep hakkı kalmaz.
c) İki ralli arasında sadece bir görüntü talep hakkı vardır. Takım koçlarından birisi görüntü
talep etmiş ise hakemlerin söz konusu taleple ilgili olarak görüntü değerlendirmesi
sonucunda verdikleri karara karşın iki takım koçu tarafından da her ne sebeple olursa olsun
itiraz edilemez, başkaca bir görüntü değerlendirmesi talebinde bulunulamaz.
d) Görüntü talebi üzerine yapılan inceleme sonunda, yapılan kamera görüntü kayıtlarının
yetersiz kalması nedeniyle bir karar verilemezse, başhakem tarafından verilen ve itiraza
sebep olan karar geçerli olarak kabul edilir ve görüntü değerlendirmesi talebinde bulunan
takımın o set için görüntü değerlendirmesi talep hakkı sayısında eksilme olmaz.
e) Görüntü değerlendirme, sadece takımın koçu tarafından iki eliyle dikdörtgen işareti
yapılarak yardımcı hakemden talep edilebilir. Takım koçu görüntü değerlendirme talebini
yardımcı hakeme ilettikten sonra hangi oyun hareketinin tekrar değerlendirilmesini
istediğini yardımcı hakeme sözlü olarak da iletir. Takım koçunun maçın başlangıcında
takımının başında bulunmaması veya maç başladıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılması
halinde, 2. madde de belirtilen şıklardan uygun olan birisi uygulanır. Oyundaki kaptanın
görüntü değerlendirme talebinde bulunması durumunda yardımcı hakeme iki eliyle
dikdörtgen işaretini göstermesi ve hangi oyun hareketi için görüntü değerlendirme
istediğini söylemesi gereklidir.
f) Takım koçlarının görüntü değerlendirme talebi sadece aşağıdaki 3. maddede belirtilen
konularla sınırlıdır.
3. TAKIM KOÇLARI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLÜ DEĞERLENDİRME SİSTEMİNDEN
GÖRÜNTÜ TALEP EDİLEBİLECEK OYUN HAREKETLERİ
Hakemlerin;
a) Topun zemine teması sonucunda verdikleri ?hariç top? veya ?dâhil top? kararlarına,
b) Topla oynama hareketi içinde bulunan oyuncunun;
? 2015?2016 Voleybol sezonundan itibaren, filenin iki antenle sınırlandırılmış 9 metrelik
uzunluğu içerisindeki herhangi bir yerine hatalı temasına,
? Oyuncunun antene temasına,
c) Topun antene temasına,
d) Topun blok oyuncusuna temas ederek harice gitmesine,
e) Geri hat oyuncularının, hücum çizgisi ve uzantıları da dâhil olmak üzere ön bölgeye basarak
file üst kenar seviyesinin üzerindeki bir topa hücum vuruşunu tamamlamasına,
f) Oyuncunun rakip oyun alanına hatalı olarak girmesine (Ayak/ayaklarla orta çizgi ihlali)
g) Servis atacak oyuncunun servis atışı için topa vuruş öncesi veya anında zemine son bastığı
yer itibariyle servis bölgesinin dışı olarak tanımlanan dip çizgiye, kendi oyun alanına veya
servis bölgesi dışındaki serbest bölgeye ayak/ayaklarıyla temasına ilişkin görüntü
değerlendirme talebinde bulunulabilir.
4. GÖRÜNTÜLÜ DEĞERLENDİRME SİSTEMİNDEN GÖRÜNTÜ TALEP EDİLMESİ
HALİNDE BAŞHAKEM, YARDIMCI HAKEM VE GDS HAKEMİ TARAFINDAN
YAPILACAK UYGULAMALAR:
a) Yardımcı hakem görüntü değerlendirme talebini takım koçundan aldıktan sonra; önce
düdük çalıp elleriyle dikdörtgen işareti yapar ve daha sonra da kulaklık sistemi aracılığıyla
talebin konusu hakkında sözlü olarak başhakemi ve GDS Hakemini bilgilendirir. Başhakem,
takım koçunun görüntü değerlendirme talebi yardımcı hakem tarafından kendisine
iletildiğinde düdük çalar ve iki eliyle dikdörtgen işareti yapar, kollarını yere paralel olarak
uzatarak monitör masasını işaret eder. Kulaklık sistemi ile de sözlü olarak yardımcı hakem,
GDS Hakemi ve Görüntü Operatörüne bildirerek işlemin başlatılmasına izin verir. Talebin
görüntü değerlendirmesi GDS Hakemi tarafından yapılır.
b) Yardımcı hakem talebin 3 üncü maddede belirtilen konular dışında olduğuna karar verirse
görüntü değerlendirme talebini reddeder ve ret kararını gerekçesi ile birlikte başhakeme
kulaklık sistemiyle sözlü olarak bildirir. Bu türden, UYGUNSUZ BİR TALEBİN maç içinde
tekrarı halinde ise geciktirme yaptırımı uygulanır.
c) Başhakemin vereceği izinden sonra GDS Hakemi monitörden görüntüyü değerlendirir.
Sonuç hakkında yardımcı hakeme ve baş hakeme bilgi verir.
d) Yardımcı hakem GDS Hakeminden aldığı bilgi üzerine baş hakeme yardımcı olmak amacıyla
oyun sahasında hatalı bulunan takım tarafına geçerek bir duruş sergiler ve kulaklık
sistemiyle başhakemi sözlü olarak da bilgilendirir.
e) Başhakem GDS Hakemi ve yardımcı hakemden bilgi aldıktan sonra ?NİHAİ KARAR? verir.
Görüntü, başhakemin nihai kararından sonra varsa salondaki LED ekrana ve televizyon
yayınına aktarılır.
f) Başhakemce verilen bu karar üzerine takım koçlarının itirazı veya yeni bir görüntü
değerlendirme talep hakkı yoktur. Sürdürülen itirazlar centilmenlik dışı davranış
kapsamında değerlendirildiği takdirde, cezai yaptırım uygulanır.
g) Bir set için görüntü değerlendirme talep hakkı kalmayan takım koçunun yeni bir talebi
halinde, talep reddedilir ve talepte bulunan takıma geciktirme yaptırımı uygulanır.
h) Monitörden görüntünün incelenmesi ve değerlendirilmesi sadece GDS hakemin yetkisinde
olup başka hiç kimsenin bu incelemeye katılmasına izin verilmez, GDS operatörü sadece
istenen görüntüyü GDS hakemine göstermekle yükümlüdür. Görüntüyle ilgili olarak yorum
yapamaz, fikir beyan edemez, herhangi bir müdahalede bulunamaz.
i) Görüntü değerlendirmesi esnasında tüm takım mensupları kural gereği bulunmaları
gereken alan ve bölgelerde bulunurlar.
j) Başhakem nihai kararını verdikten sonra oyunu tekrar başlatmadan önce GDS operatörü ve
yazı hakemi; yardımcı hakeme, yardımcı hakem de başhakeme oyuna hazır işaretini
gösterir.
k) Yardımcı hakem, oyun tekrar başlatılmadan önce tüm skor tabelalarının aynı ve doğru
skoru gösterdiğini, oyun alanındaki oyuncuların müsabaka cetveline göre doğru
pozisyonlarda olduğunu kontrol ve teyit eder,
l) Bir pozisyonla ilgili olarak görüntü değerlendirme incelemesi yapılırken GDS Hakemi talep
edilen konunun dışında farklı bir hata tespit ederse, tespit edilen farklı hata dikkate alınmaz
ve sadece takım koçunun istediği görüntü talebiyle ilgili değerlendirme yapılır.
m) Başhakem, bir sette her iki takımın da görüntü haklarını bitirmiş olmaları durumunda, setin
veya maçın sonucunu etkileyebileceği ve karar verme konusunda emin olmadığını
değerlendirdiği bir oyun hareketiyle ilgili olarak maçta en fazla 2 kez olmak üzere yardımcı
hakeme de kulaklıkla bilgi vererek GDS Hakeminden görüntü incelemesi yapmasını
isteyebilir.
5. GÖRÜNTÜLÜ DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİN KISMEN VEYA TAMAMEN
ARIZALANMASI
GDS sisteminin, maçın başlamasından önce, başlangıç anında veya devamı sırasında
herhangi bir nedenle kısmen veya tamamen kullanılamaz hale gelmesi maçın başlamasını,
devamını ve sonucunun tescilini etkilemez. Başhakem ekibi ile birlikte maçı Voleybol Resmi
Oyun Kuralları çerçevesinde yönetir ve maç GDS olmaksızın tamamlanır. Böyle bir durumda
tarafların hiçbir şekilde itiraz etme hakkı yoktur.

2
BASKETBOL / TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU'NUN YENİ LOGOSU
« : Şubat 08, 2012, 17:03:35 ÖS »Türkiye Basketbol Federasyonu,Conrad İstanbul Otel’de düzenlediği davet ile yeni kurumsal kimliğini tanıttı ve önümüzdeki döneme ilişkin stratejik planını açıkladı.

TBF Başkanı Turgay Demirel ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen davete Türk spor teşkilatı yetkilileri, kulüp temsilcileri, Türk basketbol camiasından isimler, sponsorlar ve çok sayıda medya mensubu katıldı.

Önümüzdeki döneme ilişkin stratejik planın ilk aşaması olarak TBF markasını, yeni bir kurumsal kimlik ve logo ile güçlendirdiklerini söyleyen Başkan Demirel, "Yeni logomuzun geçmişimizin izlerini koruyan çizgileri, organizasyonumuzun kalbinde yer alan, basketbola ve ülkemize olan bağlılığımızı yansıtıyor" dedi.

"Türkiye'yi bir numaralı basketbol ülkesi haline getireceğiz"Türkiye Basketbol Federasyonu'nun ve Türk Basketbolu'nun son 20 yılda büyük ilerleme kaydettiğini belirten Başkan Demirel, "Bu dönemde kadın ve erkek liglerimiz dünyanın en önemli ligleri arasına girdi. Kadınlar ve Erkekler Avrupa Şampiyonaları'na ev sahipliği yaptık. Tarihin en başarılı Dünya Şampiyonası'nı düzenledik. 12 Dev Adam Basketbol Okulları aracılığıyla altyapı faaliyetlerimizin ülke geneline yayılmasını sağladık. Ulaşılan her yeni başarı, daha büyük hedefleri beraberinde getiriyor. Yeni hedeflerimize de yine hep birlikte ulaşacağız. Vizyonumuz; uluslararası sportif rekabette, altyapı gelişiminde, üst düzey organizasyonların düzenlenmesinde ve basketbolun yönetiminde en başarılı Federasyon olarak, Türkiye'yi bir numaralı basketbol ülkesi haline getirmektir. Ülkemizi ekonomik, kültürel ve sosyal ideallerine ulaştırmayı hedefleyen 2023 planına paralel olarak gelişecek bu süreçte markamızın ve Türk Basketbolu'nun ülkemizde ve yurtdışında nasıl algılandığını iyi yönetmeli, doğru konumlandırılmasını sağlamalıyız" dedi.

Türkiye'yi basketbolun güç merkezi haline getirmek için izlenecek stratejiyi içeren ‘Güç Merkezi Projesi' kapsamında; ‘Sportif Başarı', ‘Etkinlikler' ve ‘Pazarlama' olmak üzere üç ana alan belirlediklerini söyleyen Başkan Demirel sözlerine şöyle devam etti: "Uluslararası üst düzey organizasyonlara ev sahipliği yapmak basketbolun gelişimine ve tanıtımına yönelik çalışmalarımızın en önemli parçalarından biridir. Stratejimizi, birbirini desteklemesi gereken üç alanı kapsayan, bütünleşik bir sistem üzerine kurduk."

TBF İletişimde de İddalı
Yeni dönemde Federasyon'un pazarlama stratejisini, tüm paydaşlarıyla; sporcular, kulüpler, sponsorlar, medya, basketbolseverler, devlet ve uluslararası basketbol camiasıyla olan ilişkileri güçlendirmek üzere hazırlandıklarını açıklayan Başkan Demirel, "2012 yılında çok dilli yeni web sitemizi kullanıma açacağız. Sosyal medyayı da etkin bir şekilde kullanarak basketbolseverleri bir araya getirecek yeni bir platform oluşturacağız. Ulusal medya ile yakın işbirliği içinde olacağız. Uluslararası halkla ilişkiler faaliyetlerimizi daha etkin hale getireceğiz. Sponsorlarımız ile yakın işbirliğine devam edeceğiz. Sponsorluk modelimizi geliştirecek fırsatlar yaratacağız. Uluslararası basketbol ve spor camiası ile yakın işbirliği içinde olmaya devam edeceğiz. Her iki tarafın da fayda sağlayacağı, Türk Basketbolu'nun beklentilerine cevap verecek projeler oluşturacağız" dedi.3
‎2012-2013 SEZONU GENÇ ERKEK BASKETBOL TAKIMI SEÇMELERİ DEVAM EDİYOR
4

2012-2013 SEZONU GENÇ BAYAN VOLEYBOL TAKIMI SEÇMELERİ DEVAM EDİYORhttp://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150586460457959.441268.75599712958&type=3

5
VOLEYBOL / ALYANS CUP'11 BAŞLIYOR
« : Eylül 28, 2011, 16:42:43 ÖS »


ALYANS CUP'11 (BOĞAZİÇİ LİGİ) 2 EKİMDE START ALIYOR

2, 9, 16 ve 23 Ekim Tarihlerinde, İBB ve SPOR A.Ş.?nin katkılarıyla, Alyans Spor Kulübü Derneğinin organizatörlüğünde, Ferahevler Metin Oktay Spor Salonunda düzenlenecek voleybol turnuvasıne yaklaşık 10 takım ve 120 sporcunun katılımda bulunması düşünülmektedir.

6
BASKETBOL SPOR OKULU / YILDIZ ERKEKLER
« : Mart 15, 2011, 22:50:23 ÖS »
Levent'teki Gültepe End. Meslek Lisesi Salonunda gerçekleştirilen,
Lise Seviyesi Basketbol Çalışmaları Hız Kazandı.
Cumartesi günü : 12:30-14:00
Salı günü : 19:00-21:00
arası yapılan çalışmalara ilave olarak,
Pazar günü : 12:30-14:00
Cuma günü : 19:00-21:00
arasıda II. grup çalışmalarına başlamıştır.

7
VOLEYBOL / VETERAN VOLEYBOL TAKIMI SEÇMELERİ
« : Mart 15, 2011, 22:43:35 ÖS »
Bayanlar ve Erkekler olarak organize edilir.

Takımların oluşumu: Bu müsabakalarda Bayanlarda 35 yaş ve üstü (2 kişi 30-35 yaş arası sadece bu sezon Mahalli lig takımlarında oynamış olmak kaydıyla),

Erkeklerde 40 Yaş ve üstü olmalı (2 kişi 35-40 yaş arası sadece bu sezon Mahalli lig takımlarında oynamış olmak kaydıyla)
...
Deplasmanlı 1. lig de oynayan sporcular oynayamaz. 2. ve 3. Ligde top oynayanlardan yaşı tutanlar oynayabilir.

Katılımlar : Kulüp, Semt veya müessese takımı olarak yapılabilir.

Katılacak takımlar turnuva başlamadan önce kadrolarını belirler. Listelerini tertip kuruluna nüfus cüzdanları fotokopisi ile, bir daha turnuva bitene kadar değiştirmemek kaydı ile verirler.

Takımlar en fazla 14 oyuncu + 2 libero (16 Kişiden oluşur) Sahaya 12 sporcu çıkacak.

İsteyen takım en fazla 1 yabancı oyuncu oynatabilir.

Maçlar 2 set üzerinden 25 sayı olarak oynanacak. 3.Final seti 15 sayı olacaktır.

Takımların kıyafetleri Uluslararası kurallara uygun olmalıdır.

Bir takımda oynayan bir sporcu, turnuva boyunca başka bir takımda oynayamaz.

Anlaşılmayan konularda tertip kurulu yetkilidir.

Salonların ve İstanbul mahalli liglerinin durumuna gören yarışmalara Mayıs 2011 sonuna doğru başlanacaktır.

Ayrıntılı Bilgi İçin :
0532 332 52 82
turgay@alyans.org.tr

8
YER : Gültepe End. Meslek Lisesi Salonu
ZAMAN : Her Pazartesi Saat 19:00-22:00 Arası


SORU : ARTIK BÜYÜDÜM YİNEDE VOLEYBOL OYNAYABİLİRMİYİM ?
CEVAP : ELBETTE YANIMIZDA YERİNİZ HAZIR.

SORU : ÇOK HATA YAPARSAM BANA KİMSE KIZMAZ MI ?
CEVAP : ELBETTE KIZMAZ :) ZATEN BU ORGANİZASYONUN AMACI BU.

SORU : PEKİ, BU ÇALIŞMALARDA ÖRNEK ALABİLECEĞİM KİMSELERDE OLACAK MI ?
CEVAP : EVET, A TAKIMIMIZ VE HOCALARIMIZ HER ZAMAN ÇALIŞMALARINIZA EŞLİK EDECEK SİZE ÖRNEK OLACAKTIR

SORU : HAFTADA KAÇ GÜN ANTRENMAN YAPILACAK ?
CEVAP : ŞUAN İÇİN HAFTADA BİR, SADECE PAZARTESİ LERİ YAPMAYI PLANLAMAKTAYIZ. TALEP OLMASI DURUMUNDA BAŞKA GÜNLERDE DE TEKRAR EDEBİLİRİZ.

SORU : LİSANS ÇIKARMA ŞANSIM OLACAK MI ?
CEVAP : EVET (MALİYETLERİ SİZİN KARŞILAMANIZ ŞARTIYLA)

SORU : LİGLERE KATILABİLECEKMİYİM ?
CEVAP : EVET, VOLEYBOL FEDERASYONU VE GSİM'NÜN AÇTIĞI LİGLERE SENEYE KATILABİLECEKSİNİZ.

SORU : İSTEDİĞİM HER HANGİ BİR ANTRENMANA KATILABİLİRMİYİM ? YOKSA ÜYE Mİ OLMAM GEREKİYOR ?
CEVAP : EVET İSTEDİĞİNİZ HER HANGİ BİR ANTRENMANA KATILABİLİRSİNİZ, ANCAK ÜCRETLER FARKLILIK GÖSTERECEKTİR.

SORU : BU EĞİTİM İÇİN NE KADAR BİR ÜCRET ÖDEMELİYİM ?
CEVAP : EĞİTİMLERİMİZ AYLIK AİDAT SİSTEMİ MODELİNDE OLACAKTIR; AYLIK ÜCRET 80TL DİR, ANCAK TEK BİR ANTRENMANA KATILMAK İSTERSENİZ BUNUN BEDELİ 30TL DİR. (not: şuan sadece aylık kayıt almaktayız)

9
GENÇ KIZLAR
A GRUBU
ECZACIBAŞI
V.GÜNEŞ SİGORTA
KOÇ İÖO
YEŞİLYURT
FENERBAHÇE
GALATASARAY
UPS
ESSPOR

B GRUBU
BOĞAZİÇİ YILDIZLAR
ALTINYURT
TARMAN LİSESİ
NET VOLEYBOL
DARÜLACEZE
MALTEPE YALI
BEYKOZ BLD.
KADIKÖY GSK
HAYDARPAŞA L.

C GRUBU
SİLİVRİSPOR
IŞIKSPOR
ŞİŞLİ
BEŞİKTAŞ
UMUT FONO
B.ÇEKMECE JİM. KLB.
BEYOĞLUSPOR
İ.TURAN LİSESİ

D GRUBU
BAHÇELİEVLER BLD.
EMLAKBANK
BEYLİKDÜZÜ
BAKIRKÖY
K.ÇEKMECE İNÖNÜ
İSTANBULSPOR
KIZILTOPRAK

YILDIZ KIZLAR
A GRUBU
ECZACIBAŞI
V.GÜNEŞ SİGORTA
GALATASARAY
KOÇ İÖO
FENERBAHÇE
ESSPOR
UPS
BEŞİKTAŞ

B GRUBU
DARÜLACEZE
BEYKOZ BELED.
ALTINYURT
KOŞUYOLU
İBB
BOĞAZİÇİ YILDIZLAR
TED İSTANBUL KOL.
İTÜ
SHM TARMAN LİS
M.YALISPOR
NET VOLEYBOL

C GRUBU
ENKA
HAZIM ERSU
TEŞVİKİYE
B.ANAFARTALAR
BALKANSPOR
SİLİVRİ
BEYLİKDÜZÜ
B.ÇEKMECE JİM KLB.
YEŞİLYURT(B)


D GRUBU
YENİKÖY VOLEYBOL İHTİSAS
BAKIRKÖY
ŞİŞLİ
TANTAVİ
UMUT FONO
YEŞİLYURT(A)
IŞIKSPOR
SARIYER BLD.
BAHÇEŞEHİR KOL.

KÜÇÜK KIZLAR
A GRUBU
FENERBAHÇE
KOÇ İÖO(A)
Ç.ATATÜRK İ.Ö.O
GALATASARAY
V.GÜNEŞ SİG.(A)
ES SPOR
YEŞİLYURT(A)
ECZACIBAŞI(A)


B GRUBU
İTÜ
MALTEPE YALI
KOŞUYOLU
HAYDARPAŞA L.
NET VOLEYBOL
DARÜLACEZE
V.GÜNEŞ SİG.(B)
KAANSPOR


C GRUBU
TARMAN LİSESİ
TAÇSPOR
BULVARSPOR
TED. İST. KOLEJİ
ALTINYURT
EYÜPOĞLU K.
BİLFEN
İBB


D GRUBU
B.ÇEKMECE J. KLB.
BAH. SUL. DEMİREL
OKYANUS KOLEJİ
YEŞİLYURT(B)
60 YIL İÖO
SÖĞÜTLÜÇEŞME
ŞİŞLİ


E GRUBU
ECZACIBAŞI(B)
SİLİVRİ H.VARNALI
YENİKÖY VOLEYBOL İHTİSAS
UPS
BAHÇEŞEHİR KOL.
ENKA(B)
KOÇ İÖO(B)
BAHÇELİEVLER BLD.


F GRUBU
K.ÇEKMECE İNÖNÜ İÖO
IŞIKSPOR
ENKA(A)
DOSLUKSPOR
RUMELİHİSARI
HAZIM ERSU
BEŞİKTAŞ
TANTAVİ İÖO

GENÇ ERKEKLER
 
BEŞİKTAŞ
MEF OKULLARI
DENİZGÜCÜ
FENERBAHÇE
ESSPOR
NETAŞ
İBB
GALATASARAY

YILDIZ ERKEKLER

A GRUBU
İBB
GALATASARAY
ALTINYURT
OKYANUS KOLEJİ
KOŞUYOLU
TANTAVİ İÖO

B GRUBU
FENERBAHÇE
ESSPOR
BEŞİKTAŞ
NETAŞ
MEF OKULLARI
BAHÇELİEVLER BLD.


KÜÇÜK ERKEKLER

A GRUBU
FENERBAHÇE
İBB
BEŞİKTAŞ
NETAŞ
KUMPORT
HAZIM ERSU
İTÜ
B.ANAFARTALAR
MEF OKULLARI

B GRUBU
ALTINYURT
GALATASARAY
ESSPOR
K.ABAY İÖO
TANTAVİ İÖO
BAHÇELİEVLER BLD.
OKYANUS KOL.
ÇATALCA

10
BASKETBOL / Yeni Basketbol Kuralları ve Saha Çizimi
« : Temmuz 16, 2010, 19:54:20 ÖS »

Dünya Basketbol Şampiyonası?ndan sonra yürürlüğe girecek kural değişiklikleri kapsamındaki yeni saha ölçüleri son hali fotoğraftaki gibidir.
 
Bilindiği gibi yeni kurallara göre 3 sayı çizgisi çemberden uzaklaştırıldı, kısıtlamalı alanın ölçüleri değişti, ayrıca saha dışına 3 sayı çizgisinin uzantısında çentik atıldı.
 
3 Sayı 50 cm uzaklaşıyor.. Son 2 dakika içinde mola alan takım topu ön sahadan sokacak..Ön sahada 24 saniye 14 saniyeye inecek.


FIBA?nın Basketbol Oyun Kurallarının 5 maddesinde yapmayı planladığı değişiklikler son şeklini aldı.
24 saniyenin belli durumlarda 14 saniyeden başlatılmasına, 3 sayı çizgisinin çemberden 50 cm uzaklaştırılmasına, son 2 dakikada mola alan takımın topu ön sahadan sokmasına, çember altında şarj faulünün kaldırılmasına dönük kurallarFIBA Dünya Teknik Komitesi tarafından FIBA Genel Kurulu?nun onayına sunulacak.
Değişikliklerin genel kurulan geçmesi halinde Türkiye?de düzenlenecek 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası?ndan sonra yeni kurallar yürürlüğe girecek ve 2010/11 sezonu bu kurallarla oynanacak.
 
 
3 SAYI ÇİZGİSİ 50 cm GERİYE
 
Yeni Kural:
Yeni saha ölçülerine göre 3 sayı çizgisi çemberin orta noktasından 6.25 m uzaklıkta iken 6.75 m uzaklığa pergellenecek.
 
 
NELER GETİRECEK?
Üçlük girişimleri yüzdeler düşeceği için azalacak ve 3?lük atışla sonuçlanacak setlerden çok 2 sayılık setler, özellikle post oyunlarına dönük taktikler ağırlık kazanacak. Halen her takım maç başına 25 civarında 3?lük denerken bu sayı büyük olasılıkla 10-15 arasına inecek, pas-katlı oyunlar zenginleşecek, dripling üzerine şut sokabilen oyucuların fiyatı artacak, takımlar sırtı dönük oynayabilen, ribaundcu oyunculara kadrolarında daha fazla yer vereceler, artan mesafeye karşı isabetli 3?lük atabilen oyunculara ilgi çoğalacak, oyuncular 3?lük atabilmek için daha fazla ağırlık çalışması yapacak.
..Ve de en önemlisi 3?lük tehdidi azalacağı için takılmar alan savunmasını daha fazla tercih etme başlayacak.
Tabii bu arada, ?Şut atan oyuncunun ayağının ucu çizgiye değdi mi, değmedi mi", kaosu yaşayan hakemler biraz daha rahatlayacak.
3 sayı çizgisinin genişletilmesi saha ölçülerinde herhangi bir değişiklik getirmiyor, (28 x 15) ancak köşelerde 75 cm kalacağı için forvetlerden 3?lük girişiminde bulunacaklar bir hayli zorlanacak.
Öte yandan aynı kurallar bayanlar için de geçerli. Bayanlarda 3 sayı çizgisinin erkeklerle aynı uygulanmasının en önemli nedeni bayan toplarının hafif olması.
 
 
SON TOPLARDA BÜYÜK FIRSAT
 
Yeni Kural:
Hakem masası ve benchlerin karşı tarafındaki kenar çizgiye, dip çizgiden 8.325 m uzaklıkta, 3 sayı çizgisinin tepe noktasının hizasına birer çizgi çizilecek.
Dördüncü periyodun veya uzatma periyodlarının son 2 dakikası içinde topu kendi geri sahasından oyuna sokması gereken takım mola almışsa, topu ön sahada bu çizginin olduğu noktadan oyuna sokacak.
 
NELER GETİRECEK?
Bu uygulama NBA?de yıllardır uygulanıyor ve son saniyelere 1-2 sayı geride giren takım mola alarak topu 3 sayı çizgisinin gerisinden oyuna sokup kısıtlı süre içinde daha dengeli atış yapmak fırsatını buluyor.
Bilindiği gibi bugünkü uygulamaya göre son periyodun veya uzatma periyodunun son 2 dakikası içinde kedi sahasından topu oyuna sokacak takım mola aldığında, top orta çizgi hizasından oyuna sokuluyor.
Yeni uygulama kısa sürede sayıya gereksinim duyan takımlara büyük avantaj getirmekle birlikte, bir de sorunla karşı kaşıya bırakıyor. Orta çizgiden topu oyuna sokulurken top ön sahaya da pas olarak verilebiliyor, geri sahaya da.. Yeni kurala göre pas sadece ön sahaya verilebileceğinden, top kayıpları çoğalabilir ve süreye oynayan yani galip durunda olan takım top çıkartırken top kaybı yararak maç kaybedebilir.
Bu uygulama mutlaka coachları yeni kenar oyunları bulmaya ve çizmeye zorlayacak, kenar oyunları, dip oyunlarndan dahi önemli konuma gelecek.
 
 
 
24 DEĞİL 14 SANİYE
 
Yeni Kural:
24 saniyenin başa alınmasını gerektiren durumlarda takımın topu kendi geri sahasından oyuna sokması gerekiyorsa, eskiden olduğu gibi 24 saniye başa alınacak.
Eğer takımın topu ön sahadan sokması gerektiğinde;
-          Kalan süre 14 saniye veya 14 saniyeden fazla ise, 24 saniye eskiden olduğu gibi kaldığı yerden devam ettirilecek.
-          Eğer kalan süre 13 saniye veya 13 saniyeden az ise, 24 saniye 14 saniyeye getirilecektir.
 
NELER GETİRECEK?
Bir takım kendi ön sahasında faule maruz kaldığında veya oyun o takımı ilgilendirmeyen bir nedenle durdurulduğunda kalan süre 14 saniyeden fazla 24 saniye kaldığı yerden devam ettirilecek. Ancak bu durumda kalan süre 13 saniye veya altında ise o takıma yeni bir 24 saniye hakkı verilmeyecek, top o takım tarafından oyuna sokulurken 24 saniye, 14 saniyeye getirilecek.
Bu durum taktik faullerin değerini artıracak, çok iyi savunma yapmışken sürenin bitimine birkaç saniye kala atışsız faul yapan takımın uğradığı haksızlığı ortadan kaldıracak.
 
ŞARJ FAULÜNE KAPALI YARIM DAİRE
 
Yeni Kural:
Çemberin orta noktasından 1.25 m çapında bir yarım daire çizilecek ve çizginin dışında bulunmayan savunma oyuncularının lehine şarj faulü çalınamayacak.
 
 
NELER GETİRECEK?
Oyuncular hücum faul (ŞARJ) yapma korkusuyla çember altındaki rakibinin üzerine gidip sayı girişiminde bulunamazken, bundan böyle turnikeye girerken faul alma endişesi yaşamayacaklar. (Yeter ki bu sırada dizlerini çıkartmasınlar)
Bu durum çembere yakın atış sayısıyla birlikte, maçlardaki turnike sayısını da artıracak, smaçlar çoğalacağı için görsellik zenginleşecek. 
 
DİKDÖRTGEN KISITLAMALI ALAN
 
Yeni Kural:
Kısıtlamalı alan diagramlarda gösterildiği şekilde dikdörtgen olacak.
 
NELER GETİRECEK?
Kısıtlamalı alan yüksek postun köşelerinden büyüyeceği için hücum oyuncuları 3 saniyede kalmamak için çemberden uzaklaşmış olacak, serbest atış kulvarları dip çizgiye dik geleceği için ilk kulvardakilerin dışında dizilenlerin girmeyen son serbest atıştan sonraki ribaundları azalacak.
 

11
VOLEYBOL / 2011 CEV Şampiyonlar Ligi Kuraları Çekildi
« : Haziran 26, 2010, 05:03:08 ÖÖ »
2011 CEV Şampiyonlar Ligi kura çekimi Avusturya'nın başkenti Viyana?da gerçekleşti...

Şampiyonlar liginde bayan ve erkeklerde gruplar şöyle oluştu:
 

ERKEKLER

A Grubu

Zenit KAZAN (RUS)
AS CANNES (FRA)
Generali UNTERHACHING (GER)
CSKA SOFIA (BUL)

B Grubu
Bre Banca Lannutti CUNEO (ITA)
Noliko MAASEIK (BEL)
CAI TERUEL (ESP)
Radnicki KRAGUJEVAC (SRB)

C Grubu
Olympiacos PIRAEUS (GRE)
JASTRZEBSKI Wegiel (POL)
ACH Volley BLED (SLO)
Budvanska Rivijera BUDVA (MNE)

D Grubu
PGE Skra BELCHATOW (POL)
TRENTINO BetClic (ITA)
VfB FRIEDRICHSHAFEN (GER)
Remat ZALAU (ROU)

E Grubu
TOURS VB (FRA)
Lokomotiv BELGOROD (RUS)
Fenerbahçe ISTANBUL (TUR)
Sisley TREVISO (ITA)

Pool F
Knack Randstad ROESELARE (BEL)
Panathinaikos ATHENS (GRE)
Hypo Tirol INNSBRUCK (AUT)
Dinamo MOSCOW (RUS)

--------

BAYANLAR

A Grubu

Zarechie ODINTSOVO (RUS)
VGS Türk Telekom ISTANBUL (TUR)
Crvena Zvezda BEOGRAD (SRB)
Bank BPS Fakro MUSZYNA (POL)

B Grubu
Fenerbahçe Acıbadem ISTANBUL (TUR)
Dinamo MOSCOW (RUS)
ZOK SPLIT 1700 (CRO)
Norda Foppapedretti BERGAMO (ITA)

C Grubu
CV Jamper Aguere LA LAGUNA (ESP)
ASPTT MULHOUSE (FRA)
Voléro ZÜRICH (SUI)
Eczacıbası ISTANBUL (TUR)

D Grubu
RC CANNES (FRA)
MC-Carnaghi VILLA CORTESE (ITA)
Organika Budowlani LODZ (POL)
VK Modranska PROSTEJOV (CZE)

E Grubu
Scavolini PESARO (ITA)
Aluprof BIELSKO-BIALA (POL)
Dinamo Romprest BUCHAREST (ROU)
Rabita BAKU (AZE)

12
VOLEYBOL / KADIKÖY VOLEYBOL TURNUVASI
« : Haziran 17, 2010, 16:29:08 ÖS »
Kadiköy Belediyesinin'de Katkıları ile Temmuz Başında YAZ Voleybol Turnuvası Düzenlenecektir.
Maçların Yapılacağı Yer : GÖZTEPE öZGÜRLÜK PARKI VOLEYBOL SAHALARIDIR.
Maçlar Cumartesi- Pazar Oynanacaktır.
Katılıma Göre Tarih ve Saatler Belirlenecektir.
Ayrıca Medyadan da Duyuru Yapılacaktır.
Takımlar bay-bayan olarak karışık olabilecektir.
İlgilenenler bize mesaj atabilirler

13
FAYDALI BİLGİLER / SÜRAT TESTLERİ
« : Mart 22, 2010, 18:41:29 ÖS »
SÜRAT TESTLERİ
? Voleybol oyununda, oyunun kaderini çoğu kez voleybolcunun reaksiyon ve hareket sürati değiştirir.
? Reaksiyon ve hareket sürati 90 dakika içerisinde bazen asimetrik bazen topla asimetrik görünümle ortaya çıkmaktadır.
? Voleybol oyununun kaderi üzerinde etkisi olan özelliklerinden herhangi birinde ki eksikliği giderilmemesinin ortaya koyacağı olumsuz fatura doğal olarak büyüktür.
? 20 metrelik parkurda, voleybolcunun 3 değişik doğrultusunda temel sürati değerlendirilecektir.

1- Simetrik Hareket Sürati Testi
? 20 metrelik düz bir zemin üzerinde yapılır. Voleybolcu, voleybol ayakkabısı ile çıkış çizgisi gerisinde ayakta durur. Çık.....komutuyla mesafeyi koşar. Voleybolcunun 20 metrede elde ettiği saniye cinsinden değer, onun simetrik hareket ve reaksiyon süratini ortaya koyar.
? Değerlendirme
? Voleybolcu 20 metreyi: 2,7 - 2,9 sn.?de koştuysa PEKİYİ
? Voleybolcu 20 metreyi: 2,9 - 3,1 sn.?de koştuysa İYİ
? Voleybolcu 20 metreyi: 3,1 - 3,3 sn.?de koştuysa ORTA
? Voleybolcu 20 metreyi: 3,3 - 3,5 sn.?de koştuysa ZAYIF

2- Asimetrik Hareket Sürati
? 20 m?lik zikzak parkurunda yapılır. Voleybolcu, voleybol ayakkabısı ile çıkış çizgisi gerisinde ayakta durur. Çık...komutuyla belirli mesafeye konulmuş engeller arasında slalom koşusuyla 20 metreyi koşar. Voleybolcunun bu mesafede elde ettiği saniye cinsinden değer onun asimetrik hareket ve reaksiyon süratini koyar.
? Değerlendirme
? Voleybolcu 20 metreyi: 8 - 8,2 sn.?de koştuysa PEKİYİ
? Voleybolcu 20 metreyi: 8,2 - 8,4 sn.?de koştuysa İYİ
? Voleybolcu 20 metreyi: 8,4 - 8,6 sn.?de koştuysa ORTA
? Voleybolcu 20 metreyi: 8,6 - 8,8 sn.?de koştuysa ZAYIF

3- Topla Asimetrik Hareket Sürati
? 20 metrelik zikzak parkurunda yapılır. Voleybolcu, spor kıyafeti ile çıkış çizgisi gerisinde ayakta durur. Çık.....komutuyla belirli mesafeye konulmuş engeller arasından topla slalom yaparak geçer. 20 metrelik parkurun bitiminde elde edilen saniye cinsinde değer, voleybolcunun toplu asimetrik hareket süratini ortaya koyar.
? Değerlendirme
? Voleybolcu 20 metreyi: 14,7 - 14,9 sn.?de koştuysa PEKİYİ
? Voleybolcu 20 metreyi: 14,9 - 15,1 sn.?de koştuysa İYİ
? Voleybolcu 20 metreyi: 15,1 - 15,3 sn.?de koştuysa ORTA
? Voleybolcu 20 metreyi: 15,3 - 15,5 sn.?de koştuysa ZAYIF

4- Simetrik Temel Sürati - ?reaksiyon süreli?
? 30 metrelik düz bir toprak zemin üzerinde yapılır. Voleybolcu, spor kıyafeti ile çizgi gerisinde ayakta durur. Çık......komutuyla 30 m koşar. Voleybolcunun bu mesafede elde ettiği saniye cinsinden değer, o?nun reaksiyon süreli simetrik süratini ortaya koyar.
? Değerlendirme
? Voleybolcu 30 metreyi: 3,9 - 4,1 sn.?de koşmuşsa PEKİYİ
? Voleybolcu 30 metreyi: 4,1 - 4,3 sn.?de koşmuşsa İYİ
? Voleybolcu 30 metreyi: 4,3 - 4,5 sn.?de koşmuşsa ORTA
? Voleybolcu 30 metreyi: 4,5 - 4,7 sn.?de koşmuşsa ZAYIF

5- Simetrik Temel Sürati -?reaksiyon süresiz?
? Voleybolcu çıkış çizgisinin 15-20 metre gerisinden maximal hızla koşarak gelir. Çıkış çizgisini geçerken kronometre çalışır. 30 metre bitiminde kronometre durdurulur. Elde edilen zaman, voleybolcunun reaksiyon süresiz süratini ortaya koyar.
? Değerlendirme
? Voleybolcu 30 metreyi: 3,2 -3,4 sn.?de koşmuşsa PEKİYİ
? Voleybolcu 30 metreyi: 3,4 - 3,6 sn.?de koşmuşsa İYİ
? Voleybolcu 30 metreyi: 3,6 - 3,8 sn.?de koşmuşsa ORTA
? Voleybolcu 30 metreyi: 3,8 - 4 sn.?de koşmuşsa ZAYIF
? 30 metre simetrik temel sürat testi ile, voleybolcunun hem temel süratini hem de reaksiyon süratini tespit edebiliriz. Örneğin: Reaksiyon süresiz temel sürati 3,2 sn. olan bir voleybolcu bu testten PEKİYİ almaktadır. Aynı voleybolcunun reaksiyon süreli temel sürati 4.5 olursa bu testten ORTA alır. Bu iki değer karşılaştırıldığında o sporcunun reaksiyon süratinin eksik olduğu ortaya çıkar. Bu durumda, voleybolcunun özel antrenmanlarda reaksiyon sürati arttırma çalışmaları yapması gündeme gelir.


14
FAYDALI BİLGİLER / NEDEN ANTRENMAN YAPMALIYIZ ?
« : Mart 22, 2010, 18:09:24 ÖS »
Çoğumuz çeşitli nedenlerden dolayı günlük yaşantımızda hareketsiz bir yaşam biçimini seçer ve böyle bir yaşam biçimi için gerekçeler öne süreriz. Sıklıkla da iş şartlarının yoğunluğu, maddi sorunlar, yetersiz zaman, uygun ortam bulamama, istenmeyen hava şartları gibi bahaneler ile bu durumu açıklamaya çalışırız. Böylece suçluluk duygusunu da belli bir oranda hafifletiriz.

İnsanoğlu hepimizin çok iyi bildiği gibi doğar, büyür, gelişir ve güçlenir. 20?li yaşlarda kapasitesinin en üst düzeyine ulaşan insanoğlu bu yaşlardan itibaren zihinsel ve fonksiyonel olarak kapasitesinde yavaş seyirli bir azalmayla karşı karşıya kalır. 70?li yıllarla birlikte yaşam sürdükçe bu zayıflamanın hızı artarak devam eder. Bu doğal bir yaşlanmadır ve insan için beklenen bir sonuçtur.

Fiziksel kapasitede 20?li yaşlardan itibaren başlayan azalma yavaş seyirli de olsa düzenli fiziksel aktiviteye katılanlarda bu çok daha yavaştır. Bilimsel çalışmaların sonuçları da düzenli yapılan fiziksel aktivitelerin yaşlanma hızını yavaşlattığı şeklindedir. Diğer bir bilimsel bir gerçek ise antrenmanlı 65 yaşandaki bir bireyin 35 yaşındaki antrenmansız ve inaktif bir bireyden çok daha iyi bir fiziksel çalışma kapasitesine sahip olduğudur. Fiziksel aktivitelerin gelecek yıllardaki yaşamımız üzerinde de olumlu etkileri olduğu gerçeğini ortaya çıkmaktadır.

Fiziksel kapasitenin azalmasına neden olan en önemli faktör modern insan yaşam biçimidir. Modern yaşamın hareketsizliğine rağmen getirdiği rahat yaşam biçimi, sadece yaşamı sürdürmek için yapılan sınırlı aktiviteler fiziksel kapasitenin azalmasına neden olan en önemli ve etkili faktörlerdir.Her ne kadar fiziksel aktivitenin yaşamı uzattığı konusunda deliller yoksa da fiziksel aktivitenin yaşlılıkla oluşacak vücuttaki bazı olumsuz değişikliklerin hızını azalttığı, bir kısım hastalıklardan korunmayı sağladığı ve yaşam kalitesini artırdığı konusunda yeterli bilimsel veri vardır.

Doğadaki canlıların birincil hedefi basit bir anlamda yaşamlarını devam ettirmektir. Doğadaki diğer canlılardan farklı olarak insanoğlu, yaşamı basit anlamda devam ettirmenin yanında yaşamın kalitesini de artırmaya çalışır. Daha kaliteli bir yaşam biçimi de çalışmayı, üretmeyi ve sağlıklı olmayı gerektirmektedir. Bütün bu basit gerçekler insanın günlük yaşantısındaki hareketliliğinin temelini oluşturmaktadır.

ANTRENMAN Sporcunun sistematik ve pedagojik olarak organize olmuş bir şekilde; gelişiminin kontrol edildiği çalışmalara antrenman denir.
Kişinin (sporcunun) fizik, psikolojik, entellektüel ve mekanik performansının hızlı bir şekilde geliştirilmesi için organize edilmiş alıştırmaların tümüne denir.
Kişinin (sporcunun) yaşadığı yaşam biçimi baskı ve zorluklarına başarılı bir uyum sağlamak için uygulanan kontrollü alıştırmalardır.

Tudor Bompa'ya göre; Antrenmanın esas ilgilendiği husus organizmanın kendisine performans kazandıracak bilimsel yardımlarla beraber çalışma kapasitesini ve becerisini arttırmaktır. Aslında antrenman düşünüldüğünde karmaşıktır.Antrenör tarafından planlanır.Dolayısıyla antrenöründe işi karmaşıktır.Çünkü planlanacak olan antrenman psikolojik,sosyolojik,fizyolojik bilgilerde içerecektir.Antrenman yukarıda sayılan özellikleri içeren "sistemli spor aktiviteleridir."

Harre'ye göre; Spor antrenmanı sporda gelişimi sağlamak için bilimsel ,özellikle pedolojik ilkelere göre yönlendirilen süreçtir.Bu süreç planlı ve sistemli bir şekilde etkilenerek sporcuların bir yada daha çok spor dalında üstün başarıya ulaşmasını amaçlar.Bu tanımda pedolojik boyut özellikle vurgulanmaktadır


Antrenmanın Fizyolojik Etkileri:

? Doku düzeyindeki biyokimyasal değişimler,
? Oksijen taşıma sistemi , dolaşım ve solunum sistemindeki değişimler
? Kan kollestrol ve trigliserit düzeyleri , kan basıncı ve ısı aklimatizasyonu üzerinde değişimler meydana getirir.

Sporda üst düzeyde başarı sağlamak, sistemli biçimde ve antrenman ilkelerine dayalı olarak çalışmaya bağlıdır. Antrenman sporcuya daha üst düzeyde kondisyon yaratmaya yöneliktir. Sporda daha yüksek düzeyde kondisyon yaratabilmek,antrenmanın üç temel ilkesine bağlıdır. (1)Antrenmanın özel olma ilkesi, (2)Aşırı yükleme ilkesi ve (3) Geriye dönüş ilkesi.

Antrenmanın özel olma ilkesi iki kavramda incelenmelidir.

Antrenmana uyum, kişinin özelliklerine bağlıdır. Bu kavramı açacak olursak; kişinin var olan kondisyon düzeyi, o güne kadar yaptığı antrenman türü ve doğuştan getirdiği bire kısım yetenekleri, yapılan antrenmana uyum derecesini saptayan özellikleridir. Örneğin; Kas tiplerine bağlı olarak beyaz kas lif sayısı yüzde olarak az olan bir kişinin, antrenmanla sprinter veya süratli olması beklenemez. Yada tam tersi olarak, kırmızı kas lifi yüzdesi çok düşük olan bir kişinin, antrenman yoluyla iyi bir uzun mesafe koşucusu olması beklenemez. Bu nedenle olimpiyat şampiyonları doğuştan yaratılmışlardır sözcüğü, önemli ölçüde gerçektir. Diğer taraftan; bir süre yapılan antrenmanlarla geliştirilen bazı özellikler; ancak farklı antrenmanların uygulanması halinde geliştirilebilir. Bu durumda da gelişim az olacaktır; çünkü kişinin geliştirebileceği özelliğin önemli bir bölümü, önceki antrenmanla geliştirilmiştir. O halde, bir kısım çevrelerin yanlış inandıkları gibi, antrenman yapıldığı sürece kişinin bir takım özellikleri sonsuza dek artış göstermezler.

Kişinin kondisyonlanması, yaptığı çalışmanın özelliğine bağlı olacaktır. Kişi yüzüyorsa, yüzme özelliği, halter yapıyorsa, ağırlık kaldırma özelliği gelişecektir. Bir başka deyişle salt koşan ve ağırlık kaldıran bir kimsenin iyi futbol oynaması ve yüzmesi beklenemez. Yapılan antrenman, geliştirmeyi istediğimiz spor dallarının özelliklerini yansıtmalıdır. Güreşmek istiyorsak, güreş antrenmanı, futbol oynamak istiyorsak, futbol antrenmanı yapmak gerekmektedir.

Kişinin antrenmanla daha yüksek kapasiteye yükselebilmesi için, organizmaya yüklenim yapılmaktadır.. Ancak yüklemenin olumlu değişimi yaratabilmesi, dört özelliğinin yerine getirilmesi ile olabilir. Bunlar; (1) yüklenmenin şiddeti, (2) Sıklığı, (3) Kapsamı(volümü) ve (4) süresidir.

Yüklenmenin şiddeti, yapılan çalışmada kalite özelliğini gösterir. Örneğin; ağırlık çalışmada, ağırlığın 30 kg. veya 50 kg. olması veya koşu hızının belirlenmesi gibi. Yükleme sıklığı, belirli bir antrenman türünün ne kadar aralarla uygulandığını belirtir. Yükleme sıklığında, organizmanın antrenmanı takiben, kendisini tekrar yenileyip, bir sonraki yükleme için hazır duruma gelmesi ilkeleri yatar. Aşağıdaki antrenmanın düzenlenmesinde iki değişik çalışma görülmektedir. Antrenmanın biri 9, diğeri 11 günlük bir periyodik siklüsle yapılmaktadır. Her ikisinde de antrenman sayısı aynıdır. Yalnız iki maksimal yükleme, birisinde 11, diğeri 9 günde yapılabilmektedir. Bu nedenle 9 günlük antrenmanın yükleme sıklığı daha fazladır. Maksimal yükleme (şiddet), antrenmanın, kondisyonda en çok değişimi yaratmaya yönelik yüklemeleridir. Bu nedenle, bu tür yüklemeler ne kadar sık yapılabilirse antrenmanın daha yüksek kondisyon seviyesine çıkması da o kadar hızlı olacaktır. Ancak antrenmanın sıklığı, organizmanın normale dönebilme(dinlenme) yeteneğiyle sınırlanmaktadır

Yüklemenin kapsamı (volümü), antrenmanda yapılan çalışmaların toplamıdır. Örneğin, bir ünite antrenmanda yapılan 10 tane 100 m koşusu (10 x 100 =1000 m ) yüklemeni kapsamıdır. Hangi tür özellikler ve ne kadar geliştirileceği, yüklemenin kapsamı ile ayarlanır. Genel olarak, yarışma periyoduna hazırlık amacı taşıyan hazırlık periyodu kapsamı, en geniş olan devreyi oluşturur.

Yüklemenin süresi, kondisyonun daha üst seviyeye çıkarılmasında önemli bir özelliktir. Örneğin, 2 dakikalık bir çalışmanın, 3 dakikalık aynı özellikteki çalışmaya oranla, organizma üzerindeki etkisi farklı olacaktır. Yine yukarıda, örneği verilen iki periyodik sikluslar da (süresel tekrarlamalar) aynı antrenmanın 6 hafta yerine, 10 veya 12 hafta devam ettirilmesi, yükleme ile kazanılan özelliklerin miktar olarak daha fazla olmasını sağlarken, antrenmanın ortadan kalkması halinde, organizmada yaratmış olduğu etkisi de daha uzun süre kalacaktır.

Yukarıda kısaca açıklanan aşırı yükleme özelliklerinden, antrenmanda en hızlı daha üst düzeyde kondisyon uyumu yaratan özellikler, şiddet ve sıklık özellikleridir. Yapılan çalışmalar bu iki özelliğin, diğer özelliklerden daha fazla dikkate alınmalarını gerektirmektedir. Antrenmanın ?kalite? özelliğini saptayan yükleme şiddeti ne kadar yüksek olursa, organizmanın üst düzeye çıkarılması, o denli hızlı ve yüksek olabilir.

Şüphesiz kalitenin genelde sağlanmasında, sıklık özelliği de gerekmektedir. Ülkemiz antrenman teorisinde en az uygulanan şiddet ve sıklık unsurları, özellikle yarışma periyodunda, performansın optimalde tutulmasının anahtarıdır. Tüm özellikleri aynı olan iki sporcudan, kaliteli antrenmanı daha sık yapabilen başarılı olacaktır. Bunu bilen, sporda ileri gitmiş bir çok ülkenin antrenör ve sporcuları, kalite antrenmanını, olabilecek sıklıkta yapabilme sınırlarını zorlamaktadırlar. Burada sınırlayıcı etken, antrenman yüklenmesi ile yorulan ve yıkıma uğrayan organizmanın, ikinci bir yüklemeye kadar yenilenebilme hızı olmaktadır. Bu nedenle, spor dünyasını karıştıran sporda "ergonejik yardım" ve "doping" konuları, sürekli olarak ortaya çıkmaktadır. Organizmanın normale dönme hızını arttırmak için kullanılan değişik vitamin ve sentetik hormonlar (steroidler) ve bir kısım uyaranlar, temelde, organizmanın yeniden yüklenilebilecek duruma getirilmesini amaçlar.
Antrenmanın, geriye dönüş prensibine göre, antrenman yüklenmeleriyle kazandırılan tüm kondisyon özellikleri (bir başka deyişle biyolojik değişiklikler) antrenman yüklenmesinin azalması veya tamamen ortadan kaldırılması, halinde, eriye dönüş göstererek, antrenman öncesi düzeye dönecektir. Yalnız, uzun sürede kazanılanlar yavaş, kısa sürede kazanılanlar hızlı bir şekilde eskiye dönüş gösterecektir. Antrenman yöntemleri arasında hızlı bir gelişim yaratmakla tanınan, "İnterval antrenman"la kazanılan kalp, dolaşım ve bir kısım biyokimyasal değişimler, "uzun yavaş tempo" (LSD) olarak bilinen antrenmanla kazanılanlardan daha hızlı kaybedilecektir. Geriye dönüş prensibi özellikle antrenman sıklığının düzenlenmesinde ve bir antrenman periyodundan diğer antrenman metoduna geçişte, bir kısım özellikleri antrenmanda yerlerini farklı özelliklerin geliştirilmesine bıraktıkları zaman düşünülmelidir.
Antrenman sıklığının düzenlenmesinde, organizmanın dinlenme yeteneği dikkate alınmak zorundadır. Bir ikinci yükleme, organizmanın dinlenmesini tamamlayıp, süperkompenzasyona geçerek, bunun en yüksek olduğu yerde verilmelidir. Süper kompenzasyon; organizmanın, yapılan bir yüklemeden olumlu yönde etkilenerek, yükleme öncesi kondisyon seviyesinden daha yüksek bir seviyeye geçici olarak çıkmasıdır.

UYARININ SÜRESİ
Antrenman planlamasında uyarının şiddetinin yanısıra yüklenmenin süresi de büyük önem taşır. Maksimal kuvvet antrenmanlarında olduğu gibi kasların kontraksiyonu ile, bu kontraksiyonun süresi de önemlidir. Uyarının süresi kavramından, bir antrenman içeriğinde organizma üzerine etki eden hareket uyarılarının zaman içerisindeki süresi anlaşılmalıdır. Bu durumlara örnek verecek olursak; atletizmdeki atlamalar kısa süre içinde gerçekleşirken; kuvvette devamlılık antrenmanlarında ise uzun süreli olabilir.

Uyarının süresi aynı şekilde seriler içerisinde, ya da devamlı yüklenmelerle yapılan uyarıların zaman süresi olarak tanımlanabilir. Bir seri içerisinde yapılan 10 tekrar, 10 ayrı hareket uyarısı şeklinde etki gösterir Burada uyarının süresi her bir ayrı hareketin süresi olmayıp, tüm serinin süresi olarak belirginlik kazanır. Uzun mesafeli dayanıklılık koşusunda bu süre her tek uyarının sayılması gerekmeyen toplamıdır. Uyarının süresi tüm yüklenme içerisinde görülebilir. Bu durumda uyarının süresi ile uyarının kapsamı özdeşlik gösterir. Uyarının süresi antrenmanın içeriğine ve antrenmanın amacına bağlıdır. Bilindiği gibi dayanıklılık antrenmanlarında, sporcunun gerekli uyumu sağlayabilmesi için, uyarı süresinin en az 30 dk. olması gerekir. Hettinger?e göre,antrenmana yeni başlayanların statik kuvvet antrenmanlarındaki saptamalarına göre, antrenmanlardan yarar elde etmek için, uyarının süresinin maksimal tutma zamanının en az dörtte biri kadar olmalıdır.

Bunun tersi olarak uyarı süresinin maksimumları da saptanmıştır. Freiburg interval antrenman yönteminde uyarı süresinin bir dakikayı aşmaması gerekir. Çünkü uyumluluk direnmeler esnasında meydana gelmez. Sürat antrenmanlarında da uyumluluk süresinin en yüksek sınırları belirlidir. Uyarı, maksimal antrenman şiddetini muhafaza edebilecek kadar uzun olmalıdır. Sprint koşularında bunun anlamı, mesafenin 60 m.den 70 m.ye taşmamalıdır. Çünkü bundan sonra süratte bir düşüş görülür. Aynı şey koordinasyon antrenmanları için de söz konusudur. Yorgun durumlarda koordinasyon antrenmanları ancak belli ölçüde anlamlıdır. Bundan dolayı uyarının süresi antrenman kapsamında hareketlerin frekanslarının, geliştirilmesi için çok etkin olmaz. Bu bakımdan hareketlerin frekanslarında da bir azalma görülürse egzersizler hemen kesilmelidir. Bu durumun görülmesi ve tanınması oldukça güçtür. Ancak deneyimli antrenörlerce kolaylıkla saptanabilir.

UYARININ SIKLIĞI
Uyarının sıklığı uyarının zamansal gidişini belirtir ve yüklenme ile dinlenmenin değişimlerini düzenler. Uyarı sıklılığının uyum sürecindeki fonksiyonu iki türlüdür. Birincide, dinlenmeler içerisinde sadece yorgunluğun giderilmesi sağlanırken; ikincide uyum olguları kendiliğinden oluşur. Birinci durumda tam dinlenme, ikinci durumda verimsel dinlenme söz konusudur.

Tekrar yüklenme yöntemine göre yapılan antrenmanlarda dinlenmeyle, organizmanın yeniden düzene girmesi sağlanmış olur. Böylece daha sonra yapılacak olan çalışmalar aynı uyarı şiddetiyle yapılabilir. Oysa interval antrenman yöntemi ile yapılan çalışmalarda ise dinlenmenin kesin uyumu sağlayan fonksiyonu vardır. Devamlı yüklenme yöntemi ile yapılan çalışmalarda aralıklar ortadan kalkar, yüklenme sürekli olur. Maksimal kuvvet, çabuk kuvvet ve sürat antrenmanlarında tam ya da tama yakın dinlenmeler zorunludur. Çünkü, yorgunluk bir şiddet azalımına götürür. Buna karşın dayanıklılık özelliklerinin geliştirilmesi için (kuvvette dayanıklılık bu kapsama girer) verimsel dinlenmeye zorunluluk vardır. Verimsel dinlenme kavramından tam dinlenmeyi gerektiren sürenin ilk üçte biri zaman anlaşılmalıdır.

İnterval antrenmanlarda kalp atım hızı (KAH) (nabzın frekansı) dinlenmeyi belirleyen bir parametredir. Verimsel dinlenme, nabzın 120 ile 140?a düşmesiyle tamamlanmış olur. Burada uyarının yeniden yapılması gerekir. Bu yüzden verimsel dinlenmede yorgunluluğun üstüne tekrar yorgunluk binmektedir denilebilir. Uyarının süresi ile dinlenmenin süresi arasındaki zaman ilişkisi amaca göre değişik olup sporsal verim durumuna bağlıdır. Dairesel antrenmanlara amaç ve istasyonların kalitesine göre bu bağlantının 2:1,1:1 ve 1:2 şeklinde olması öngörülebilir. Eğer antrenmanın amacı maksimal kuvvetin yada çabuk kuvvetin geliştirilmesini öngörürse ilişki tümüyle dinlenmelerin lehinde değişiklik gösterir. Uyarının sıklığının, uyarı süresi ve uyarı şiddeti ile sıkı bir bağlantısı vardır. Uyarı şiddeti ne kadar yüksek olursa, dinlenmenin o kadar uzun olması zorunludur. Buna örnek olarak sprint koşularındaki sürat yada maksimal kuvvetin geliştirilme antrenmanlarında dinlenmelerin 3-5 dk arasında olması gösterilebilir. Uyarının süresi daha da uzatılmak istendiğinde tekrar yüklenme yöntemindeki bir tempo koşusunda olduğu gibi yüksek uyarı şiddeti ile uzun uyarı süresi birbirine bağımlı kalır. Böylece dinlenmeler süratte devamlılık antrenmanlarında olduğu gibi 45 dk. kadar uzatılır.


UYARININ SAYISI (YOĞUNLUĞU)
Bir antrenman bütünlüğünde uyarının süresi, sıklığı ve şiddetinin yanısıra bunların sayısı da önem taşır. Sürekli yüklenmede (dayanıklılık koşularında) sayı bir olarak belirlenirken, interval karakterindeki yüklenmelerde uyarı sayısı yada tekrarların sayısı ile, ya da serilerin sayıları ile sayısal olarak ifade edilir. Eğer kuvvet antrenmanında, her biri altı tekrarla beş seri benç pres yapılmış ise, uyarı sayısının tümü 30?dur. Koşu dayanıklılığının geliştirilmesi için antrenmanlarında aynı şekilde her bir ayrı koşuda bir çok farklı uyarı etki olmasına karşın, uyarı sayısının ölçütü tekrarların sayısıdır. Uyarının yoğunluğu uyarının şiddetine, uyarının süresine ve uyarının sıklığına bağlıdır. Şiddet ne kadar yüksek olursa, tekrarların sayısı o denli az olmalıdır. Uyarının süresi ne kadar uzun olursa, uyarının sayısı o denli azalır. Uyarılar ne kadar arka arkaya birbirlerini izlerse yorgunluk o denli çabuk gelir ve antrenmanın yarıda kesilmesini zorlar. Maksimal kuvvet antrenmanında ve salt sürat antrenmanlarında uyarı sayısının az olmasına karşın dayanıklılık antrenmanında bu sayı daha fazladır.

UYARININ KAPSAMI
Uyarının kapsamı, devamlılık yöntemine göre yapılan antrenmanda devamlılık koşusundaki gibi arkada bırakılan mesafenin km. ya da m. Olarak sayısal değerini belirtir. Bu değer interval yöntemine göre yapılan antrenmanda uyarının yoğunluğu ve uyarının süresinin ürünü ile ilgilidir. Uyarının kapsamı aynı şekilde km. ya da zaman birimi olarak ifade edilir. Böylece antrenmanlardaki kapsam, yoğun olmayan interval metodun da ; örneğin 30 tekrarlı 15 sn. uyarı süreli 100 m. Koşuda 450 saniyeyi kapsar. Kuvvet antrenmanlarında veriler kg. ya da ton şeklindeki tanımlama anlamı kazanır. Bu durumda uyarının kapsamı, uyarının şiddeti ve uyarının sıklığı ürünün toplamıdır. 100 kg.?lık disklerle dört tekrarla beş seride yapılan yüklenmede uyarının kapsamı iki tondur. Bununla birlikte uyarının kapsamı ortalama bir şiddeti kapsar. Bunun için uyarı kapsamının şiddetin alanı içerisinde bağlı görmek en doğru yoldur. Ancak böylece anlamlı bir antrenman planı mümkün olup, sporcunun tüm yüklenimi hakkında hükme varılabilir. Ne var ki her durumda tüm yüklenme kavramını antrenmanın kapsamı içerisinde düşünmek yanlış olur.

Uyarının kapsamı kısmen uyarının yoğunluğu ile özdeştir. Ama bu durum uyarı şiddetinin aynı kalmasını gerektirir. Sıçrama kuvveti antrenmanında olduğu gibi, eğer antrenmanın kapsamı sıçrama egzersizlerinin sayısı ile çarpımı her bir seriyi verirse, o zaman bu uyarının yoğunluğu olur. Buna karşın kuvvet antrenmanında uyarının kapsamı eğer dış
dirençler değiştirilirse tekrarların sonucu ile saptamak kesin olmaz. Özdeşlik gösteren tekrarların toplamında başlıca farklılıklar uyarının kapsamında bulunurlar. Barfikste kol çekmelerde, cephe vaziyetinde kolları büküp germede ve beceri antrenmanlarında, bununla ancak uyarının yoğunluğu, antrenman kapsamını gösterir.

Sporcunun Olimpiyat, Dünya veya Avrupa şampiyonasını finallerinde yarışabilecek bir sporcu olabilmesi için önemli oranda kırmızı kas lifi bulundurması gerekir. Kırmızı kas lifi fazla olan kişiler, antrenman yoluyla dayanıklılık özelliklerini geliştirebilirler. Kırmızı lif yüzdesi az olan kişiler her ne kadar diğer beyaz liflerin oksijen kullanabilme özellikllerini önemli ölçüde geliştirebilirlerse de, bir süper maratoncu veya kros kayakçısı olacak kadar dayanıklılıklarını geliştiremezler. Bu nedenle "Olimpiyat şampiyonları doğuştan yaratılmışlardır" bir kez daha karşımıza çıkmaktadır. Antrenmanın sayılan özelliklerini bir kısmı "Antrenman ilkelerinde" ele alınmıştı. Bu ilkelere bağlı olarak, dayanıklılığın geliştirilmesi için yapılan antrenmanlarda genel yol gösterici olarak aşağıdaki bilgiler kullanılabilir.

Yukarıda öngörülen maksimal kalp atım sayısı kişinin yaşının, 220 değerinden çıkarılmasıyla elde edilir (220-yaş= Max. Kalp atım sayısı). Ancak ileri yaşlar için bu değerin kullanılmayıp, bir uzmana danışılması önemle önerilir.

Antrenman biliminde dayanıklılık, Genel dayanıklılık, Özel dayanıklılık olarak ikiye ayrılır. Genel dayanıklılıktan, şu ana kadar söz ettiğimiz anlamda, daha çok solunum ve dolaşım sistemleri dayanıklılığı düşünülürken, özel dayanıklılıkta ise daha çok kuvvette ve süratte devamlılık anlaşılmaktadır. Çoğu zaman antrenör ve sporcular, bir futbol maçındaki top sürme, pozisyona girme için sprint atma gibi çalışmalara bakarak, bir futbol oyunun tamamen anaerobik olduğunu düşünürler. Tümüyle haksız değildirler. Ancak maçın 90 dk. oynandığını düşünürsek, yapılan hücumlar,ileri geri koşmalar anaerobik olurken (özel dayanıklılık), bunların yarattığı özel borçlanmalardan organizmanın kurtulabilmesi tamamen genel dayanıklılık yani aerobik kapasitesine bağlıdır.

Zaman zaman birçok sporcu genel dayanıklılığın 100 m Koşucusu veya basketbolcular açısından geliştirilmesinin mantığını pek iyi tartışamaz ve belki de gereksiz bile bulabilir. Bir 100 m. Açısından koşu anında aerobik enerji yolunu kullanması söz konusu değildir. Ancak, 100 m. İstenilen şekilde koşulabilmesi için yapılan çalışmalarda gereklidir.

Bir başka deyişle, birçok spor dalında "antrenman yapabilmek için antrenman yapmak" kapsamında ele almak gerekmektedir. 100 m örneğinde, sprinterin bir tekniği yerleştirebilmesi için istenilen hızda çok sayıda alıştırmalar yapması gerekmektedir. Çok sayıda aynı kalitede tekrarlar, kişinin normale dönebilme, yani dinlenebilme kapasitesiyle sınırlıdır. Bu kapasite tamamen aerobik sisteme bağlıdır. Aerobik kapasitesi iyi olan kişiler hızlı ve daha iyi dinlenebilirler. Böylece antrenmanda daha iyi bir yükleme yapabilme gerçekleştirebilirler. Bu anlamda bir futbol maçını düşünecek olursak, genel dayanıklılığı az yada sınırlı olan sporcular,yapılan hücumlar arasında yeterince hızlı toparlanamayıp, giderek oyun temposundan düşecek ve 90 dk. beklenilen tempoda oyun çıkaramayacaktır. Bu tümüyle genel ve özel dayanıklılığın birlikte olmaması nedeniyle ortaya çıkmaktadır.

Yukarıda değindiğimiz, "Antrenman yapmak için antrenman yapmak", kavramını biraz geliştirirsek; bir takımın 90 dk. içerisinde istenilenleri yapabilmesi için, 90 dakikanın üzerinde bir dayanıklılık geliştirmelidir. Anlaşılacağı gibi yorgunluk nedeniyle oyuncuların teknik özellikleri de bozulmaktadır. Buna eski zamanlardan kalan bir örnek verecek olursak, Türkiye-İngiltere futbol karşılaşmasında İngiliz oyuncuların artan tempoya rağmen tekniklerinin aynı düzeyi korumasına karşılık, Türk futbolcularının teknik özelliklerini giderek kaybetmeleri, antrenman programında, teknik çalışmaların oyun temposunda dayanıklılık temeli üzerine düşünülmemesine de bağlanabilir.

Dayanıklılığın geliştirilmesi, için çok sayıda antrenman programı ortaya atılmıştır. Bu antrenmanlardan bir kısmı; fartlek, interval antrenman, istasyon çalışmaları, uzun yavaş tempo(UYT) koşularıdır. Çok yaygın olarak kullanılan interval antrenman, organizma üzerindeki etkilerini yükleme aralıklarında gerçekleştirmektedir. Bu sisteme bağlı olarak istenilen bir dayanıklılık özelliği geliştirilebilir. Yaygın intervalde amaç daha çok dayanıklılık özelliği olan kuvvet ve sürat gelişimi olurken, şiddetli intervalde kuvvet ve sürat özellikleri biraz daha ağır basmaktadır. Buna rağmen yinede dayanıklılık ağırlıklıdır. Genel ilke olarak yaygın interval antrenmanlarında koşular %60-80 , kuvvet çalışmaları %50-60 maksimal performans kapasitesiyle yapılmalıdır. Tekrarlar arası, üst düzey sporcularda kalp atım sayısı 125-130?a düşerken, yeni başlayanlarda ve gençlerde 110-120?ye düşmesi beklenmelidir. Şiddetli interval çalışmalarda ise koşular %80-90, tekrarlar arsı dinlenme üst düzey sporcularda kuvvet çalışması %75 maksimal performans kapasitesi ile yapılmalıdır. Tekrarlar arsı dinlenme üst düzey sporcularda 1,5-3, gençlerde ise 2-4 dakikadır. Yalnız aralarda yapılan hafif çalışmalarla kalp atım sayısı dakikada 110-120 atım altına düşürülmemeye çalışılır.

Dayanıklılığın geliştirilmesinde fartlek denilen antrenman türü, dayanıklılığın gerektirdiği birçok spor dalında yaygın olarak kullanılabilir. İskandinav ülkelerinde geliştirilmiş olan bu çalışma türü, sürat oyunları anlamına gelmektedir. Engebeli, tercihen koruluk bir yerde, sporcunun içten geldiği şekilde değişik eğimli yerlerde, aralıklarla sürate yönelik çalışmalar yapmasıdır.

Çalışmanın bir tek bölümü sürat, süratte devamlılık,kuvvet ve kuvvette devamlılığı geliştirirken, çalışmanın tamamı dikkate alındığı zaman, genel dayanıklılık özelliği de geliştirilmiş olmaktadır. Ancak fartlek antrenmanı bir kısım sporlarda daha özele indirgenerek, amaca yönelik dinlenmelerle, değişken sürat ve kuvvette devamlılık çalışmaları yaparak, sporun özelliğine yönelik temel özellikleri geliştirmede kullanılabilir.

Dayanıklılık antrenmanlarının dolaşım ve solunum sistemine olan etkisi, ?sağlıklı yaşam? için gereken bir kısım fizyolojik değişimleri yaratmaktadır. Ancak, bu anlamda çalışanlar için, genel ilke, antrenmanda kendilerini aşırı yormamaya özen göstermeleridir.

15
ANTRENÖRLERİMİZE / BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNE MÜJDE...
« : Mart 21, 2010, 21:53:05 ÖS »
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNE MÜJDE...
 
GSGM temsilcilerinin katılımıyla Ankara?da toplanan Haftalık Ders Programını Değerlendirme Çalıştayı?nda beden eğitimi dersinin haftada dört saate yükseltilmesi kabul edildi.
 
GSGM BASIN- Bir süre önce yapılan düzenlemeyle beden eğitimi derslerinin bazı sınıflarda haftada bir saate indirilmesine karşı yükselen tepkiler sonuç verdi. Konunun kamuoyuna mal olması için beden eğitimi öğretmenleri Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapmış ve sorunun acil olarak çözülmesini talep etmişlerdi. Bu gelişmeler üzerine Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül defalarca yaptığı açıklamalarda, beden eğitimi ders saatinin düşürülmesinin gerek performans sporunu gerekse gelecek kuşakların sağlıklarını menfi yönde etkileyeceğini ifade etmişti.

Beden Eğitimi derslerinin ilköğretim okullarında isminin ve muhtevasının değiştirilerek daha önemli bir hale getirileceğini bazı basın yayın organlarına verdiği demeçlerde ifade eden Akgül, hazırlamış oldukları olimpik sporcu projesinde beden eğitimi öğretmenlerinin önemli bir yer tuttuğunu söylemişti.GELİŞMİŞ ÜLKELERDE HAFTADA 8 SAAT
Başkent Öğretmenevi?de 15-16 Mart tarihleri arasında çeşitli kurum ve kuruluşları temsilen yüzlerce bürokratın katılımıyla gündemindeki konuları masaya yatıran ??İlk ve Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgeleri Değerlendirme Çalıştayı?? önemli kararlar aldı. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü?nü temsilen katılan heyetin başkanlığını yapan Genel Müdür Yardımcısı Nuri Demirci, dünyada sporda büyük başarı kazanan ülkelerden ABD, Rusya, İngiltere, Kore, Ukrayna ve İsveç gibi ülkelerde beden eğitiminin haftada 8 saat yapıldığını belirterek, ??Bütün gelişmiş ülkelerde beden eğitimi müfredatın yüzde 10?nuna tekabül eder. Bizde mevcut durum yüzde 3,5?dir. Bu rakamlarla dünya ortalamasını bile altındayız?? dedi.??GÖRÜŞLERİMİZ DİKKATE ALINDI??
Çalıştayda dile getirdikleri görüşlerin dikkate alınmasından dolayı memnun olduğunu ve çok yakında bu konuda olumlu adımların atılacağını kaydeden Demirci, ??Çalıştayda beden eğitimi dersinin ilköğretimin bütün sınıflarında dört saat zorunlu olması, ortaöğretim ve dengi okullarda ise haftada iki saati zorunlu iki saati seçmeli olmasını önerdik. Yapılan detaylı incelemeler sonunda önerimiz kısmen kabul edildi. İlköğretim, ortaöğretim ve dengi okullarda iki saati zorunlu, iki saati seçmeli olması kabul gördü. Bilindiği gibi beden eğitimi kategorisine giren satranç daha önce bir saat seçmeli ders olarak müfredata girmişti?? diye konuştu.ÇOCUKLARA SPOR KÜLTÜRÜ
Toplantıda ayrıca beden eğitimi dersinin adının ??Beden Eğitimi ve Spor?? olarak değiştirilmesini teklif ettiklerine dikkat çeken Demirci şöyle konuştu: ??Bu değişiklikle çocuklara teorik olarak da bir spor kültürü vermeyi amaçlıyoruz. Okul öncesi sporu sevdirme, bir seyir zevki kazandırma özellikle olimpik branşlar hakkında bilgi sahibi yapma temel hedeflerimiz. Çünkü Türk toplumu maalesef sporu futbol hariç seyretmiyor. Kaliteli, bilinçli seyirci sayısının olimpiyatlara ev sahipliğinde dikkate alınan donelerden biri olduğu unutmamalı?? Genel Müdür Yardımcısı Nuri Demirci, çalıştayta alınan kararların uzmanlar tarafından değerlendirildikten sonra Talim ve Terbiye Kuruluna sunulacağını ve karara bağlanacağını sözlerine ekledi.
 

Sayfa: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »